Forming, Storming, Norming og Performing

Få hjælp til at opbygge stærke teams, der performer, er produktive og har fokus på kerneopgaven. Forstå de faser, dine teams gennemlever, og hvordan du bedst leder dem gennem konflikter og udfordringer. Vend samarbejdsvanskeligheder til udbytterige dialoger, der skaber læring og nye perspektiver.

Hvorfor Forming, Storming, Norming og Performing?

Med modellen Forming, Storming, Norming og Performing får du hjælp til, hvordan du leder og udvikler dine teams, så de bliver bæredygtige. Du lærer, hvordan du skaber High Performance Teams, hvor produktiviteten er i top, og der er fokus på kerneopgaven. Du får et grundigt indblik i gruppedynamikker og gruppers faser – og kan på den måde bedre forstå dynamikkerne i dine teams.

Teams gennemgår typisk faser, konflikter og udfordringer, før de når til et punkt, hvor de er selvkørende og velfungerende. Modellen inviterer dig til at udnytte de konflikter og samarbejdsvanskeligheder, der opstår, og skabe frugtbare dialoger, som du og dine medarbejdere kan lære af.

Både din lederrolle og dine medarbejderes oplevelser ændrer sig, alt efter hvilken fase teamet er i. Modellen giver dig støtte og inspiration til, hvordan du bedst kan handle og støtte dem i de forskellige faser.

Hvad er Forming, Storming, Norming og Performing?

Modellen er udviklet af amerikanske Bruce Tuckman, der forskede i psykologi og pædagogik, og den hjælper med at forstå gruppedynamikker og teamudvikling. Ifølge Tuckman går teams gennem fire faser, når de lever i længere tid. Hvis man som leder forstår de forskellige trin, kan man få det optimale ud af de forskellige faser og bygge et stærkt, produktivt team, der har fokus på kerneopgaven.

Affectums ProcesSpecilister hjælper dig med, hvordan du flytter processen frem i de forskellige faser:

Forming – flinkefasen: Her er teamets medlemmer spændte på det nye, fx de nye opgaver eller kolleger. Teamet er endnu ikke veletableret, og medlemmerne af teamet er i gang med at markere sig, definere roller, forme regler og uddelegere ansvarsområder. Det kaldes ‘flinkefasen’, da medlemmerne af teamet er imødekommende over for det nye, og konfliktniveauet er lavt.

Fasen kræver, at du som leder er tydelig omkring teamets formål, sørger for at medlemmerne forstår opgaven og lærer hinanden at kende.

Storming – udfordringer: Realiteterne begynder at vise sig. Medlemmerne forstår opgaven og er begyndt at udføre den, hvilket sætter gang i diskussioner om gruppens regler og struktur. Forskellige personlighedstyper bliver tydelige, og individuelle værdier kommer op til overfladen, hvilket kan føre til udfordringer og konflikter.

Som leder skal du her skabe tryghed for gruppen. Der er brug for en stærk og lyttende leder, der tror på processen og tydeliggør retning og mening. Hvis du forstår den grundlæggende dynamik i denne fase og kan håndtere den proaktivt, kan teamet nemmere bevæge sig videre til en mere produktiv og berigende fase.

Norming – retning og klare linjer: Teamet er kommet over de første konflikter og er mere sammentømret. Roller, retning og procedurer er tydelige. Det skaber ro og fællesskab og styrker produktiviteten. Teamet arbejder mod et fælles mål, og små udfordringer overkommes hurtigere, da medlemmerne kender hinanden bedre og respekterer hinandens kompetencer.

Her skal du som leder acceptere, at der er brug for ro til at fastholde de gode vaner og rutiner, teamet har opnået. Du skal støtte teamet med at komme godt videre og sætte retningen. Derudover skal du hjælpe med at tydeliggøre og anvende deres individuelle styrker.

Performing – det højtydende team: Nu bruges energien primært på kerneopgaven. Teamet er effektivt og performer på et højt niveau. Der er mere fokus på det fælles mål end på egne interesser. Teamet kan bedre håndtere uenigheder og misforståelser, da der er etableret en højere grad af omsorg i gruppen.

Som leder kan du hæve barren på teamets vegne, så teamet fastholder sin høje performance. Det handler om at vedligeholde niveauet, støtte den enkelte medarbejders udvikling og motivere dem til at yde deres bedste.

Effekten af at arbejde med Forming, Storming, Norming og Performing

  • Udvikler High Performance Teams med fokus på kerneopgaven
  • Understøtter alle faser af teamudvikling og skaber produktive og bæredygtige teams
  • Hjælper lederen med at forstå, lede og støtte sine teams i de forskellige stadier
  • Vender konflikter til lærerige dialoger, der styrker teamudviklingen
  • Opbygger stærke samarbejder og sammenhold i teams, da medlemmerne hurtigere lærer hinanden at kende
  • Giver medlemmerne tryghed og ro til at udføre kerneopgaven, da retning og mål for teamet er tydelige

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top