Ikkevoldelig Kommunikation og Girafsprog

Skab en kommunikationskultur, hvor dine medarbejdere tager hensyn til hinandens følelser og behov. Løs konflikterne på en ny og konstruktiv måde, så alle føler sig mødt og tør sige deres mening.

Hvorfor Ikkevoldelig Kommunikation og Girafsprog?

Ikkevoldelig Kommunikation er en metode, der hjælper dine medarbejdere med at kommunikere mere helhjertet med hinanden. Metoden minimerer konflikter på din arbejdsplads og løser dem på en ordentlig og hensynsfuld måde.

I konflikter sker det ofte, at vi dømmer, angriber eller peger på hinandens fejl. Det gør det svært at få opfyldt vores behov i kommunikationssituationer, fx at en kollega skal blive bedre til at lytte eller tage mere ansvar på vagten.

Når I lærer om Ikkevoldelig Kommunikation, får I redskaber til, hvordan I kan give udtryk for jeres behov og samtidig hjælpe kolleger med at opfylde deres behov, fx i konflikter.

Dine medarbejdere får en grundig introduktion til, hvordan deres sprogbrug spiller en væsentlig rolle i kommunikationen med hinanden. De lærer, hvordan brugen af Girafsprog kan hjælpe dem i dagligdagen, og hvorfor Ulvesprog gør konflikterne værre. De får konkrete metoder til, hvordan de kan bruge Girafsproget i praksis, så I får opbygget en stærkere og mere kærlig kommunikationskultur.

Du vil opleve, hvordan de fredelige dialoger overtager konflikterne, og både du og dine medarbejdere får mere selvtillid og forstår vigtigheden af at kunne ytre meninger på en kærlig måde. Det bliver nemmere at acceptere uenigheder og finde hinanden på midten.

“Man behøver ikke at være enige om alting, men så skal man finde en eller anden middelvej. Vi har også brugt os selv til at gå ind i den snak, min afdelingssygeplejerske og jeg. Vi er jo heller ikke enige om alting, men når vi går ud af døren, så er vi, fordi så har vi fundet et eller andet kompromis, eller det er den her vej, vi går. Man bliver bare nødt til at arbejde ud fra de samme mål og værdier og så finde en middelvej der.” – Gitte Olenius, forstander, Danske Diakonhjem

Hvad er Ikkevoldelig Kommunikation og Girafsprog?

Ikkevoldelig kommunikation er udviklet af den amerikanske psykolog, ph.d. Marshall B. Rosenberg.

Tanken bag Ikkevoldelig Kommunikation er, at de fleste konflikter udspringer af udækkede behov, da kun få mennesker formår at udtrykke deres behov. Derimod er vi eksperter i at tale forbi og finde fejl hos hinanden, og det skaber konflikter.

I Ikkevoldelig Kommunikation skelnes der mellem to forskellige måder at bruge sit sprog på:

Girafsprog handler om, at vi alle har et medansvar for, hvordan vi kommunikerer. Hvis din kollega fx har handlet på en uhensigtsmæssig måde, så betyder det noget, hvordan du kommunikerer det til personen. Girafsproget handler om at have hjertet med i sin kommunikation og se mennesket bag handlingen. Det handler om at finde en middelvej, hvor begge parter kan vinde ved at få opfyldt sine behov.

 Ulvesprog er det sprog, vi bruger, når vi finder fejl hos hinanden, dømmer og giver modparten skylden for vores følelser. Ulvesproget bliver brugt som et ‘våben’, når vi fx vil vinde en diskussion. Når man bruger Ulvesprog, så bliver det sværere at løse konflikterne, og det kan i værste fald ende i en fyring eller en opsigelse frem for et forsøg på at løse konflikten.

Effekten af at arbejde med Ikkevoldelig Kommunikation og Girafsprog

  • Styrker arbejdspladsens kommunikation
  • Giver redskaber til konflikthåndtering
  • Øger medarbejdertrivslen, da der er fokus på at opfylde hinandens uopfyldte behov
  • Hjælper og støtter medarbejderne i at sige deres mening på en kærlig måde
  • Styrker sammenholdet, da der er fokus på at tage hensyn til hinandens følelser

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top