40-20-40-modellen

Ved hjælp af 40-20-40 Modellen sikres I et forløb, hvor jeres medarbejdere føler sig motiverede og forberedte, og alt I lærer bliver implementeret i jeres organisation. Fokus er på at skabe synlige adfærdsændringer hos jer, så I kan opnå den udvikling, I ønsker for jeres organisation, både nu og i fremtiden.

Hvorfor 40-20-40 Modellen?

VækstKULTUR®-forløbet er blandt andet bygget op omkring 40-20-40 Modellen. Det betyder, at den teori, som er en del af jeres kursusmateriale, er sekundær i forhold til motivation og implementering. I praksis betyder det, at vores ProcesSpecialister lægger særlig vægt på at motivere og forberede jeres medarbejdere før forløbet samt følge op med jer undervejs og efter forløbet. Det giver størst mulig værdi af jeres forløb og sikrer en stabil implementering.

Som en del af forberedelsen får du som leder hjælp til at definere en klar intention for jeres forløb, der matcher jeres organisationsstrategi. Herunder hvorfor forløbet styrker jeres organisation, og hvordan I bruger det, I lærer i praksis. Når du som leder er skarp på disse spørgsmål, er det nemmere at kommunikere det til dine medarbejdere og skabe en fælles retning.

Når vi gør så meget ud af at forberede jer, bunder det i, at vi ønsker at skabe en kollektiv referenceramme for jer. Vi ser ofte, at medarbejdere og borgere i plejesektoren kommer med vidt forskellige baggrunde. Derfor er det særligt vigtigt at skabe et stærkt fundament for jer, inden forløbet starter. Vores ProcesSpecialister er menneskekendere, og de sørger for at få alle medarbejdere med, så de føler sig inkluderede og oplever, at forløbet skaber værdi for dem.

”Affectum har dygtige konsulenter, og de får hurtigt vendt medarbejdernes naturlige skepsis til noget positivt. Konsulenterne rammer medarbejderne lige, hvor de er. Uanset hvilken konsulent, der kommer, giver de rigtig meget af sig selv og har en helt unik forståelse for andre mennesker.” – Annika Due, leder, Team Demens

Hvad er 40-20-40 Modellen?

40-20-40 Modellen er er oprindeligt udarbejdet af professor Robert Brinkerhoff fra West Michigan University i USA. Den er baseret på et studie, hvor en større gruppe af kursusdeltagere blev spurgt, hvor de havde lagt den største del af deres energi i et kursusforløb: Var det før, under eller efter forløbet?

Resultatet viste, at forberedelse og opfølgning havde større værdi for deltagerne end selve teorien.

Helt konkret betyder det i VækstKULTUR®-forløbet, at 40 % af energien bliver lagt før jeres forløb, hvor forberedelse og motivation bliver sikret gennem et kickoff, træningsvideoer, trivselsanalyse og grundig introduktion. 40 % af energien har fokus på opfølgning, visuelle hjælpemidler (fx plakater I kan hænge op, så I kan huske, hvad I har lært), praksisnær implementering, leder- og medarbejdercoaching mv. De sidste 20 % bliver brugt på den teori, der er en del af jeres kursusmateriale.

Effekten af at arbejde med 40-20-40 Modellen

  • Motiverer medarbejderne, der føler sig forberedte til at starte et nyt forløb
  • Sikrer, at motivationen og implementeringen foregår gennem hele forløbet
  • Øger fokus på adfærdsændring frem for tung teori
  • Klargør intentionen for organisationens udviklingsmål, så det stemmer overens med organisationens strategi
  • Øger organisationens succesoplevelser i fremtiden.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top