Certificering af processpecialister

ProcesSpecialisterne er eksperter

ProcesSpecialisterne, du møder hos os, og som driver og implementerer VækstKULTUR®, har stor erfaring med og viden om kommunikation, ledelse, refleksionsprocesser, effektivitet og personlig udvikling.

Vi supplerer løbende denne erfaring med intern og ekstern undervisning, så du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil, når I bliver en del af VækstKULTUR®-forløbet.

Det helt afgørende – og unikke ved VækstKULTUR®-konceptet – er, at vi insisterer på en praksisnær tilgang. Vi tager afsæt i dagligdagen og veksler mellem undervisning og praksis. Og praksisnær er ikke noget, vi bare siger eller skriver. Vi trækker i arbejdstøjet og sparrer med personalet undervejs i deres arbejdsdag, både når der opstår konflikter, og når der er brug for refleksion eller hjælp til dialog med borgere/beboere – det er ganske enkelt den bedste måde at hjælpe dem, der hjælper andre.

Eksempel:

En ProcesSpecialist var på dagvagt med en medarbejder på et plejehjem, hvor en beboer skulle have taget en blodprøve. Der opstod en konflikt mellem medarbejderen og borgeren, da borgeren ikke ville have blodprøven.

Medarbejderen følte sig ikke i stand til at håndtere konflikten og gik derfor ud til ProcesSpecialisten, der ventede uden for døren. De vendte konflikten, fik taget brodden af den, og medarbejderen fik nogle konkrete vendinger, hun kunne tage med tilbage til borgeren.

Den praksisnære sparring gav medarbejderen værktøjer til at vise omsorg og forståelse for borgerens frustration, så borgeren blev set, og medarbejderen kunne tage sin blodprøve.

Vores ambition er at hjælpe landets private og offentlige virksomheder med at skabe mere tid, mindre stress og bedre trivsel ved at kombinere bløde værdier og hårde fakta.

Vi certificerer alle vores ProcesSpecialister

Vi har stor tillid til alle vores ProcesSpecialister. Det har vi, fordi de gennemgår et grundigt screenings- og uddannelsesforløb, før de bliver tilknyttet Affectum og får mulighed for at undervise i VækstKULTUR®.

Screenings- og uddannelsesforløbet er udviklet og overses af vores kvalitets- og udviklingschef, der også løbende udvikler nye elementer og initiativer på både uddannelses- og certificeringsniveau. Alle tiltagene sikrer, at vores kunder får det optimale udbytte af VækstKULTUR®-forløbet.

Formålet med certificeringen er at sikre:

 • Tryghed for vores kunder
 • Specialister i VækstKULTUR®
 • Gennemgående kvalitetssikring.

Tryghed for vores kunder

Det er en helt central ting at gå ind og arbejde med organisationskulturen i en virksomhed. Og det er det, vi gør med VækstKULTUR®. Vi kigger på, evaluerer og stiller spørgsmålstegn ved hele organisationens DNA, og det kræver både tålmodighed, opmærksomhed og stærke kompetencer at arbejde med det maskineri. Ligesom vi kun sætter de bedste hjertelæger til at operere på landets hospitaler, kan vi hos Affectum kun acceptere, at det er de absolut bedste ProcesSpecialister, der arbejder i organisationernes hjerter.

Vi modtager mange virkelig gode og velkvalificerede ansøgninger via netværk. Det er ofte fra andre ProcesSpecialister, som vores nuværende ProcesSpecialister har i deres netværk eller samarbejder med. Når vi udvælger en eller flere ansøgere, gennemgår de som det første et grundigt evalueringsforløb, hvor vi kigger på følgende parametre:

 • Relevant uddannelse, inklusive terapeutisk baggrund
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med menneskelige processer og vækst
 • DISK og kortlægning af personlighedsprofil
 • Evalueringssamtale for at vurdere, om der er kulturmatch mellem ansøgeren og Affectum
 • Prøveundervisning med vores koncept med efterfølgende evaluering.

Certificering skaber specialister i VækstKULTUR®

For at sikre den størst mulige kvalitet gennemgår vores ProcesSpecialister en meget grundig uddannelse i VækstKULTUR®-konceptet. Oplæringen afsluttes med en certificering, og det er først herefter, at ProcesSpecialisterne kan få lov til at undervise.

For at opnå certificeringen skal alle ProcesSpecialister gennemgå en række trin. De skal:

 1. Deltage på ”Intro til VækstKULTUR®”, der er et heldagsforløb, hvor ProcesSpecialisten får grundig intro til VækstKULTUR®: indsigt i tænkningen og filosofien bag, forståelse for, hvordan vi lægger vægten i undervisningen, forståelse for, hvor meget elastik der er i brugen af materialet, og indsigt i mulighederne for sparring og supervision som ProcesSpecialist.
 2. Observere en certificeret Affectum ProcesSpecialist undervise.
 3. Se særlige træningsvideoer for hvert modul og demonstrere forståelse for struktur, indhold, processer og formidling. Videoerne giver indsigt i, hvordan materialet levendegøres gennem aktive processer hos deltagerne i stedet for traditionel undervisning.
 4. Tilmelde sig Affectum Academy-netværket, hvor alle vores ProcesSpecialister deler ideer, erfaring, inspiration og feedback.
 5. Deltage i et månedligt møde for ProcesSpecialister med vidensdeling, med henblik på at forberede og øge deres kompetencer i undervisningssituationen.

Vi giver alle nystartede ProcesSpecialister unik opmærksomhed. I løbet af deres første år får de 2-4 supervisionsbesøg af en senior ProcesSpecialist, og de får obligatorisk tilbagemelding efter hver undervisnings dag, hvor en erfaren ProcesSpecialist gennemgår og giver feedback til undervisningen. Formålet er at sikre forståelse for og indsigt i, hvordan materialet levendegøres gennem aktive processer hos deltagerne i stedet for traditionel undervisning.

Gennemgående kvalitetssikring

En ting er at opnå certificering til at arbejde med VækstKULTUR® som ProcesSpecialist. Noget andet er at fastholde certificeringen. Den skal selvfølgelig vedligeholdes, da feltet omkring organisations- og procesudvikling hele tiden ændrer sig, og der er ingen kompromiser, når vi ønsker, at vores ProcesSpecialister skal være de dygtigste inden for deres felt.

Derfor bliver ProcesSpecialisterne løbende vurderet og evalueret, ligesom vi lægger stor vægt på løbende sparring og supervision – også når de er kommet igennem nåleøjet til Affectum.

Den gennemgående kvalitetssikring er fundamentet for at fastholde sin certificering som Affectum ProcesSpecialist.

Vi sørger for kvalitetssikring ved:

 • Alle ProcesSpecialister får besøg af en senior projektleder eller projektleder 1-2 gange årligt.
 • Løbende videreuddannelse gennem Affectum-dage, der afholdes to gange årligt.
 • Løbende sparring med både en erfaren projektleder og vores kvalitets- og udviklingschef.
 • Løbende supervision, herunder daglig debriefing med projektleder efter hver undervisning.

Ovenstående sikrer, at kun de allerbedste kommer gennem nåleøjet: Vi spænder et sikkerheds- og kvalitetsnet af erfaring ud under alle de ProcesSpecialister, der hjælper vores kunder – og vi forventer både ekspertise og dedikation til sit felt og den organisation, man som ProcesSpecialist får ansvaret for, før vi sender dem ind på operationsstuen.

Det skaber ultimativ tryghed for vores kunder. Og det sikrer, at de ProcesSpecialister, vi sender ud for at operere på organisationernes hjerter, er nogle af de bedste, der er at opdrive i Danmark.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Dirktør

Scroll to Top