Johari-vinduet

Skab en kommunikationskultur, der bygger på tillid og stærke interpersonelle relationer. Få hjælp til at udvikle selvbevidste medarbejdere, der er åbne over for konstruktiv kritik og klar på selvudvikling. Oplev dine medarbejderes tilfredshed stige og deres skjulte potentialer blomstre i takt med at samarbejdet, samhørigheden og teamworket styrkes.

Hvorfor Johari-vinduet?

Ønsker du at hæve kommunikationsniveauet i din organisation og skabe udvikling hos dine individuelle medarbejdere og/eller i dine teams?

Johari-vinduet er et selvudviklings-værktøj, der sætter fokus på at styrke dine medarbejderes selvbevidsthed, opbygge bæredygtige teams og styrke de interpersonelle relationer i din organisation.

Værktøjet giver dine medarbejdere større selvindsigt, og de vil komme til at se deres egen og kollegers adfærd med nye øjne – fx i forhold til hvordan de kommunikerer og interagerer med hinanden. Johari-vinduet gør det nemmere at forbedre kommunikationen i din organisation, fordi dine medarbejdere forstår, hvordan de selv bidrager til den gode kommunikation og dermed kan gøre en forskel.

Du og dine medarbejdere får desuden redskaber til, hvordan I kan åbne jer mere op over for hinanden. Det er normalt vejen til styrket samhørighed.

Du vil hurtigt se, hvordan den øgede selvbevidsthed fører til stærkere kollegiale relationer, der bygger på tillid. Og det er en god investering at arbejde hen imod et mere åbent arbejdsmiljø, da det skaber tryghed og fører til stærke samarbejder, der gavner kerneopgaven.

“Det er jo nok det primære ved at arbejde med Affectum, at man får arbejdet med sig selv og lærer sig selv bedre at kende. Jeg har i hvert fald gennem Johari-vinduet lært noget om min profil og mit reaktionsmønster, og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Det lyder banalt, men jeg forstår mig selv bedre.” – Annika Due, leder af Team Demens

Hvad er Johari-vinduet?

Formålet med Johari-vinduet er at skabe organisationsudvikling via en stærk og åben kommunikationsstil. Modellen kan både bruges i forhold til individuelle medarbejdere og i gruppesammenhæng. Den er udviklet af Joseph Luft og Harrington Ingham i 1955 på University of California i Los Angeles.

Johari-vinduet er opdelt i fire felter, hvor hvert felt repræsenterer sider af dig og din personlighed. De fire felter er bevægelige og ændrer sig, afhængigt af situation og hvem du er sammen med i situationen: Hvor godt kender du dem, hvor interesseret er du i at lære dem at kende, og hvor meget har du lyst til at åbne dig over for dem?

  • Det åbne felt er information, som både du og andre kender til. Det kan være offentlige facts som dit navn, men også informationer om dine ambitioner, evner, færdigheder og behov. Feltet er typisk større hos gruppemedlemmer og blandt kolleger, der kender hinanden godt, end hos fx et nyetableret team.

Målet er at gøre det åbne felt større, så du får skabt en kommunikationskultur, hvor dine medarbejdere taler åbent og ærligt med hinanden, hvor de lytter aktivt og interesseret til hinanden og bruger et positivt sprog.

  • Det blinde felt er information, som du ikke selv er bevidst om, men som dine kolleger har lagt mærke til. Fx hvis har du en tendens til at afbryde og ikke virker interesseret, når dine kolleger taler.

Målet er at gøre dette felt mindre. Som leder får du redskaber til, hvordan du kan gøre det mindre ved at opfordre til dialog, der er konstruktiv og ikke dømmende. Det er essentielt, at dine medarbejdere på en anerkendende måde lærer at gøre hinanden opmærksomme på blinde felter, så der ikke opstår konflikt, men selvudvikling.

  • Det skjulte felt er information, du kender til, men som andre ikke ved om dig. Fx personlig information, du ikke har lyst til at dele med andre. Det kan være en sygdom, du holder for dig selv, en usikkerhed, du tumler med, eller din seksuelle orientering.

Jo mere tillid, der bliver skabt mellem medarbejdere og i teams, jo bedre forudsætninger er der for, at feltet gradvist åbner sig. Det kræver, at der først bliver arbejdet med at gøre det åbne felt større. Hvis det lykkes, kan det føre til unikke og stærke bånd mellem dine medarbejdere, der automatisk giver dem lyst til at dele mere personlige ting med hinanden, også selvom de ikke behøver.

  • Det ukendte felt er information om dig, der både er ukendt for dig selv og andre. Det kan være unikke styrker og uafprøvede talenter, du ikke kender til, men som kan blive frembragt via en workshop, hvor du lærer dig selv bedre at kende. Det kan også være ubevidste følelser og frygt for noget, der får dig til at handle på en måde, der spærrer for din udvikling eller får dig til at reagere uhensigtsmæssigt.

Effekten af at arbejde med Johari-vinduet

  • Styrker arbejdspladsens interpersonelle relationer
  • Skaber en kommunikationskultur, der bygger på tillid
  • Øger selvbevidstheden hos medarbejderne og sætter fokus på gruppedynamikker i teams, så der kan handles og skabes udvikling
  • Bidrager til en tryg og åben arbejdsplads, der øger medarbejdertrivslen
  • Skaber et arbejdsmiljø, der bifalder konstruktiv kritik
  • Frembringer skjulte potentialer i medarbejdere, der styrker deres selvtillid og gavner kerneopgaven

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top