Påbud om psykisk arbejdsmiljø

Påbud, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø, kræver, at den enkelte organisation får kortlagt og planlagt en proces, der zoomer ind på problemerne i arbejdsmiljøet. Det kræver ekspertise og hurtig eksekvering af løsninger, når arbejdsmiljøet skal genopbygges efter et påbud.

Påbud om psykisk arbejdsmiljø trækker tænder ud på mange organisationer. Det er både frustrerende, skræmmende og overvældende at få et påbud fra Arbejdstilsynet, og mange organisationer ved ikke, hvor de skal starte, fordi de ikke har den rette viden til at løse dem selv.

Påbud er ikke kun en trussel for det psykiske arbejdsmiljø, de ødelægger også organisationens ry, hvis ikke der bliver taget hånd om dem hurtigt. Derudover kan påbud udløse stress hos ledere, der ikke har tid til at komme dem til livs.

Har du fået et påbud?

Hvis du har fået et påbud vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, skal du have hjælp lynhurtigt. Heldigvis er Affectum autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område og har flere autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der lynhurtigt kan hjælpe.

Du får dybdegående rådgivning og skræddersyede løsninger, der adresserer og overholder de påbud, din organisation står overfor. Affectums autoriserede arbejdsmiljørådgivere tager dig i hånden gennem hele processen, så du kan løse din organisations påbud og opfylde Arbejdstilsynets krav.

Påbud kræver en autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Et sundt psykisk arbejdsmiljø forudsætter at dine medarbejdere trives, føler generel arbejdsglæde og er trygge, når de er på arbejde. Disse trivselsorienterede forhold er ikke altid lige nemme at opfylde, fx er stress og sygemeldinger blevet en uundgåelig del af arbejdet i pleje- og omsorgssektoren grundet underbemanding og arbejdspres.

Selvom du som leder har de bedste intentioner om at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø for dine medarbejdere, lægger ydre faktorer et stort pres på de arbejdsgange og -forhold, der er med til at skabe trivsel for dine medarbejdere. Det kan også være, at din arbejdsplads har mange konflikter mellem medarbejdere, der ikke kan løses uden hjælp udefra.

Når de negative faktorer skader det psykiske arbejdsmiljø, risikerer du at få påbud fra Arbejdstilsynet. Så snart du modtager påbud, er det lovpligtigt at få løst de udfordringer og problemområder, der har udløst påbuddet.

Ofte kræver det professionel rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der ved, hvordan processen foregår, og hvad der præcist skal til for at løse de problematiske påbud og implementere ændringerne i organisationen.

Skal din organisation have hjælp til at løse et påbud?

Vores rådgivning henvender sig til alle organisationer, der ønsker hjælp til at adressere påbud vedrørende det psykosociale arbejdsmiljø. Det er både til organisationer der allerede har modtaget et/flere påbud fra Arbejdstilsynet og til organisationer, der vil være på forkant og forebygge påbud.

Hvis du genkender et af nedenstående punkter, er vores rådgivning relevant:

 • Vi har modtaget et/flere påbud, men vi ved ikke, hvor og hvordan vi starter en proces, der sikrer, at vi overholder de krav, vi skal.
 • Vi ønsker hjælp til at finde effektive løsninger, så vi kan komme igennem processen.
 • Vi har forsøgt at løse de påbud, vi har fået fra Arbejdstilsynet, men det giver ikke de resultater, vi ønsker.
 • Vi vil gerne forebygge påbud i fremtiden, men mangler viden for at kunne implementere de gode løsninger i vores dagligdag.

Sådan hjælper vi jer med at løse og forebygge påbud

Du får en skræddersyet løsning, der sætter fokus på dine aktuelle påbud eller de påbud, din organisation er i farezonen for at modtage fra Arbejdstilsynet. Vores mål er at gøre processen med at overholde påbud og løse udfordringer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø så gnidningsfri som muligt.

Vi sikrer, at din organisation opfylder myndighedernes krav, og samtidig skaber vi de nødvendige forhold, der giver optimale betingelser for dine medarbejderes trivsel.

Vi skræddersyr vores rådgivning til organisationens behov, men arbejder konkret med:

 • Det psykosociale arbejdsmiljø – faktorer der påvirker det positivt og negativt
 • Løsningsmuligheder og forebyggelse af påbud
 • Opmærksomhedspunkter i forhold til at undgå påbud
 • Arbejdstilsynets procedurer
 • Påbudsprocesser

Derfor står din organisation stærkere efter rådgivningen

 • Din organisation er sikret en proces, der sørger for, at I opfylder myndighedernes krav og skaber optimale betingelser for jeres medarbejders trivsel.
 • Når din organisation får professionel hjælp og rådgivning til at skabe en gnidningsfri påbudsproces, frigiver det tid og ro til de daglige opgaver.
 • Der bliver mere rum til, at din organisation kan levere kerneopgaverne, fprdi alle ved, at arbejdspladsen prioriterer sikkerhed, trivsel og sundhed.
 • Du får de bedste betingelser for at skabe en sund arbejdsplads, hvor dine medarbejdere føler sig trygge og performer.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top