Psykologisk tryghed

En kultur, hvor alle medarbejdere tør udtrykke sig frit, skaber psykologisk tryghed. Og når medarbejdere ikke bruger energi på at frygte, at de bliver straffet for at være dem, de er, og det de siger, så er der mere plads til læring og innovation.

På dette forløb får du og dine medarbejdere konkrete metoder og værktøjer til at opnå psykologisk tryghed. Målet er at skabe arbejdskultur, hvor det er nemt at være sig selv og kommunikere ærligt.

Det er kun muligt at fremme psykologisk tryghed, når ledere og medarbejdere er enige om at skabe en åben kultur, hvor der er plads til alle. For når alle tager ansvar for at opbygge en kultur, der er inkluderende og inviterer til at udveksle ideer og innovation, så bliver I alle en del af en spændende arbejdsplads, og det bliver nemmere at tiltrække nye medarbejdere.

Psykologisk tryghed er mere end god stemning

God stemning på arbejdspladsen er ikke lig med psykologisk tryghed. Det er vigtigt at have det sjovt sammen, men hvis vi ikke også kan ytre os frit om vores meninger, tvivle og udpege problemstillinger, skubber frygten for at ødelægge den gode stemning vigtige emner til side.

Psykologisk tryghed er afgørende, hvis du vil mindske fejl og effektivisere arbejdsgangene i din organisation. Når dine medarbejdere deler frit og uden frygt, finder de også nemmere de rigtige løsninger sammen.

Effektivitet og bedre performance

Vejen til psykologisk tryghed handler om, at vi tør skille os ud og føle os trygge med vores skæve meninger og skøre ideer. Når vi er en del af en kultur, der hylder forskellighederne, skaber vi potentiale for bedre performance på både det personlige og organisatoriske plan.

Psykologisk tryghed baner vejen for større effektivitet på din arbejdsplads. Det motiverer dine medarbejdere til at skabe en stærk organisation, der når sine mål, tiltrækker den rette arbejdskraft og er i konstant udvikling – så succes både ses i din organisations psykiske arbejdsmiljø og på bundlinjen.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet er ideelt for organisationer, der ønsker at skabe en åben arbejdskultur og give plads til nye ideer og innovation. Det er skabt til alle, der ønsker at skabe et psykisk arbejdsmiljø med mere tryghed og arbejdsglæde – fordi det er nemt, at sige det man tænker, og der er plads til udvikling.

Forløbet er relevant, hvis du kan sætte kryds ved et af nedenstående punkter:

 • Vi ønsker at få større forståelse for psykologisk tryghed, og hvordan vi selv kan skabe det
 • Vores mål er at skabe en stærk og tillidsfuld kultur med plads til, at alle medarbejdere kan være sig selv
 • Vi vil gerne undgå tavshedskultur og give plads til en åben samtalekultur
 • Vi arbejder på at skabe mere effektivitet i vores teams og samarbejde med hinanden

Sådan hjælper vi med at skabe psykologisk tryghed

På forløbet træner vi dig og dine medarbejdere i at modarbejde tavshedskultur til fordel for psykologisk tryghed. Vi tager afsæt i teori, men undervisningen har fokus på praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning, hvor øvelser sikrer, at du og dine medarbejdere bliver trygge i at udtrykke jer ærligt over for hinanden.

Vores tilgang fokuserer på at skabe en arbejdskultur, hvor alle dine medarbejdere føler sig anerkendt og opmuntret til at dele deres perspektiver og idéer. Vi understøtter udviklingen af åbenhed og tillid i din organisation for at styrke dine medarbejderes samarbejde og trivsel.

Vi arbejder helt konkret med:

 • Forståelse af de psykologiske principper bag psykologisk tryghed
 • Identifikation af tegn på tavshedskultur
 • Praktiske metoder og værktøjer til at skabe psykologisk tryghed
 • Øvelser der åbner kommunikationen
 • Identifikation og håndtering af situationer, der skaber utryghed
 • Praktiske værktøjer, der styrker selvtilliden og tilliden til at tale frit
 • Samtale- og lytteteknikker

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • En åben samtalekultur skaber bedre samarbejde mellem dine medarbejdere og i dine teams
 • En organisationskultur, hvor dine medarbejdere kan udtrykke sig frit og modarbejder, at tavshedskultur opstår
 • Risiko for fejl minimeres, da dine medarbejdere deler og derfor hurtigere finder løsninger sammen
 • Innovationen og kreativiteten stiger – en åben og inkluderende kultur gør din organisation særligt tiltrækkende for nye medarbejdere
 • Fastholdelse bliver nemmere, når dine medarbejdere kan udvikle sig og kan være dem selv
 • Din organisation får et sundt psykisk arbejdsmiljø, da du med forløbet investerer i at skabe trivsel, tryghed og arbejdsglæde for dine medarbejdere

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får en stærkere følelse af at være værdifuld på din arbejdsplads og i dit team, fordi du kommer frem med dine ideer, holdninger og løsninger
 • Du får viden og indsigt i, hvordan du kan dine kolleger kan bidrage til en større grad af psykologisk tryghed
 • Du får mulighed for at blive en aktiv medspiller i at skabe en åben samtalekultur
 • Du får metoder og værktøjer, så du føler dig mere tryg i at udtrykke dig autentisk

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top