Risikostyring og -vurdering

Organisationer, der vil sikre deres medarbejderes sikkerhed, skal have risikostyring og -vurdering i fokus. Er der en klar plan for den fysiske sikkerhed på arbejdspladsen, forbedres det psykiske arbejdsmiljø.

Dette forløb fokuserer på at skabe optimal tryghed og sikkerhed for dine medarbejdere. Vi hjælper med at identificere din organisations interne risici, så det er nemmere at styre dem og lave en klar plan for, hvordan de bedst undgås i det daglige arbejde.

Det er naturligvis forskelligt fra organisation til organisation, hvilke farer og risici der truer arbejdsmiljøet og medarbejdernes sikkerhed. Fx kan det være arbejdet med udadreagerende borgere, hvor medarbejderne føler sig udsatte.

Via rådgivning og træning udarbejder vi en unik plan for risikostyring og -vurdering for din organisation. Målet er at etablere en sikkerhedskultur, så dine medarbejdere oplever en optimal følelse af tryghed, der påvirker jeres psykiske arbejdsmiljø positivt.

Risikostyring skaber tryghed

Alle virksomheder og organisationer, der har ansatte, skal ifølge loven identificere, vurdere og prioritere at styre de risici, der er relevante for den specifikke arbejdsplads. Det kan fx være specifikke forhold, der skader medarbejdernes fysiske eller mentale tilstand i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.

Når vi får et overblik over vores risici og lærer at styre og vurdere dem, bliver det nemmere at nedbringe dem, fordi vi kan finde løsninger og lave en konkret plan, hvis det sker, og hvilke værktøjer der er nyttige. Det skaber tryghed hos medarbejdere, når graden af, hvor hyppigt risici opstår, minimeres.

Forebyggelse og nedbrydning af risici

Risikostyring og -vurdering er en løbende proces, da der hele tiden opstår nye risici – fx i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaver. Derfor skal planen også indebære opfølgning, så I kan vurdere, om tiltagene virker i praksis.

Man taler både om interne og eksterne risici. Og i nogle tilfælde vil der være specifikke arbejdsopgaver, der har højere grad af risici end andre. Her skal karakteren af den specifikke arbejdsopgave vurderes og derefter skal det planlægges, hvordan de styres.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker at skabe mere sikkerhed og tryghed for deres medarbejdere. Det er til organisationer, der ønsker at styrke deres psykiske arbejdsmiljø gennem planlagte sikkerhedsmæssige initiativer.

Kan du nikke genkendende til ét af nedenstående punkter, er forløbet relevant for din organisation:

 • Vi ønsker at forbedre vores sikkerhedskultur og -praksis
 • Vi har brug for metoder og værktøjer til at optimere vores risikostyringsstrategi
 • Vi stræber efter en arbejdsplads, hvor alle føler sig trygge
 • Vi har brug for hjælp til at identificere vores potentielle risici og lave en plan for at nedbringe dem

Sådan hjælper vi jer med risikostyring og -vurdering

På forløbet får du og dine medarbejdere professionel rådgivning og træning, der hjælper jer med at identificere og vurdere potentielle risici på arbejdspladsen. Vores forløb er teoretisk funderet, men fokus er på at træne dig og dine medarbejdere i at bruge risikostyringsmetoder i praksis for at skabe en sikker og tryg arbejdsplads.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation af potentielle risici og etablering af sikkerhedskultur
 • Vurdering af risici og deres konsekvenser
 • Udvikling af risikostyringsplaner og -strategier
 • Træning i nødsituationer og krisehåndtering

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Optimeret sikkerhed og risikostyring kan øge produktiviteten og effektiviteten blandt dine medarbejdere, ved at mindske utrygheden
 • Reduktion af uønskede hændelser og ulykker skaber færre sygemeldinger og nedbringer stress
 • Når dine medarbejderes sikkerhedsbevidsthed og -kultur styrkes, bidrager det til et sundt psykisk arbejdsmiljø
 • Risikostyring og -vurdering forbedrer omdømme og tillid hos dine medarbejdere og interessenter

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får viden om og færdigheder til at bidrage til en sikker arbejdsplads
 • Du får indsigt i, hvordan du styrker din evne til at identificere, vurdere og håndtere risici
 • Du får bedre selvtillid i nødsituationer og krisesituationer, fordi du føler dig mere tryg

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top