Stresstrappen

Skab en tryg arbejdsplads, hvor dine medarbejdere tager ansvar for sig selv og hinanden. Lær at spotte signaler på stress hurtigt, så sygefraværet falder og risikoen for at miste dine medarbejdere til sygemeldinger bliver mindsket.

Hvorfor Stresstrappen?

Stresstrappen er et værktøj, der hjælper dig og dine medarbejdere med at skabe opmærksomhed omkring stress. Når du og dine medarbejdere kender symptomerne på stress, kan I hurtigere handle og nedsætte sygefraværet – nu og på lang sigt.

Stresstrappen er et ‘omsorgsværktøj’ og hjælper dine medarbejdere med at passe på sig selv og hinanden i hverdagen. Stresstrappen er nem at forstå og integrere i hverdagen. Når alle kender Stresstrappen og ved, hvordan I bruger den, får I også et fælles sprog til at tale om det sårbare emne.

Fordelen ved at I som kolleger sammen lærer om Stresstrappen er, at det bliver nemmere at hjælpe hinanden med at stoppe op, inden der sker overbelastning. Risikoen for at ende ud i kollaps og dermed en stresssygemelding bliver mindsket. Det skaber tryghed på tværs i organisationen, at I som kolleger er opmærksomme på hinanden. Det øger arbejdsglæden og fællesskabsfølelsen.

“Vi har haft meget fokus på, at når vi fornemmer, at en medarbejder er ved at gå ned med stress, så fanger vi dem, inden de når så langt. Det er, fordi et af modulerne handler om, hvornår man stopper op, inden man får stress. Så jeg har faktisk fået nogle medarbejdere, der er meget observante og meget omsorgsfulde over for hinanden.” – Trine Christensen, leder på Løvdalen Plejecenter

Hvad er Stresstrappen?

Stresstrappen er en model, der via fire forskellige farver (grøn, gul, orange og rød) viser, hvor vi befinder os i forhold til ‘effektivitet’ og ‘stress’.

Hvis en medarbejder fx oplever følelser og symptomer, der ligger højt i ‘effektivitet’ og lavt på ‘stress’, så befinder medarbejderen sig i den grønne kategori, der kaldes ‘flow’. Hvis medarbejderens følelser og symptomer omvendt ligger lavt på effektivitet og højt på stress, så er medarbejderen i den røde kategori, der står for ‘kollaps’.

I mellemkategorierne står den gule farve for ‘belastning’ og orange står for ‘overbelastning’. Der er især i mellemkategorierne, at det vigtige arbejde ligger, da det er her, medarbejderne kan hjælpe sig selv og hinanden med at undgå ‘kollaps’ og en eventuel sygemelding.

Effekten af at arbejde med Stresstrappen

  • Styrker sammenholdet, da medarbejderne bliver mere omsorgsfulde over for hinanden
  • Hjælper medarbejderne med at tage ansvar for sig selv og hinanden
  • Styrker det psykiske arbejdsmiljø, da der er fokus på, at alle skal trives
  • Skaber tryghed hos ledere og medarbejdere, hvilket frigiver overskud til kerneopgaven
  • Nedsætter sygefraværet, da stress nemmere tages i opløbet.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top