Skab klarhed og sammenhæng i arbejdsopgaverne

Det har alvorlige konsekvenser for medarbejderes arbejdsglæde og trivsel, når der er uklare og modstridende krav i arbejdet. Når medarbejdere ikke ved, hvad der forventes af dem, skaber det utryghed, og de har svært ved at udvikle sig og realisere deres potentiale.

På dette skræddersyede forløb hjælper vi med at identificere og håndtere de udfordringer, der står i vejen for klarhed og sammenhæng mellem de roller og arbejdsopgaver, I har i jeres organisation.

Forebyggelse og håndtering af uklare og modstridende krav er et område, som Arbejdstilsynet har stort fokus på. Ifølge Arbejdsmiljøloven er det en pligt, at arbejdsgiveren handler, før medarbejderne kommer i sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko. Det er altså vigtigt, at I lærer, hvordan I forebygger og håndterer uklare og modstridende krav på netop jeres arbejdsplads.

Opgaver skal være klart og tydeligt defineret

Klare krav i forhold til arbejdsopgaver handler om, hvor godt opgaverne er definerede, og hvor forståelige de er for medarbejderne.

Forstår medarbejderne fx, hvad de skal gøre, hvor meget de skal gøre, og hvornår opgaven er løst? Ved medarbejderne, hvad deres rolle indebærer og hvilke forventninger, der er til deres arbejde. Hvad er deres specifikke ansvarsområde, og hvilke ansvarsområder ligger hos kollegerne?

Hvis vi har et arbejde, hvor vi er i tvivl om, hvad der præcist forventes af os, defineres det som uklare krav. Og når krav er uklare, kan det medføre, at vi enten under- eller overperformer, fordi vi ikke har noget at navigere efter.

Hvad er modstridende krav i arbejdet?

Modstridende krav opstår, når medarbejderne oplever, at der er forskellige forestillinger om, hvad de skal løse, og hvordan deres opgaver skal løses. Et eksempel er en SOSU-medarbejder, der bliver trukket i fra alle sider, fordi ledelsen, borgerne og de pårørende har forskellige forestillinger om, hvad de skal gøre.

Det er ikke sikkert, at disse krav er blevet kommunikeret direkte til medarbejderen. Måske kommer de frem i form af klager eller utilfredshed. Det kan også være, at en borger og en pårørende hver især ønsker noget forskelligt, og så opstår der modstridende krav, som medarbejderen skal håndtere.

Det er langtfra alle medarbejdere, der selv har overskud, indsigt eller viden til at håndtere disse modstridende krav. Derfor er det vigtigt, at ledere og medarbejdere går i dialog med hinanden og lærer, hvordan de sammen kan gøre deres arbejdskrav tydelige. Der skal både kommunikeres internt og eksternt, fx med borgere og pårørende, og måske skal arbejdsmiljøorganisationen også inddrages.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet er relevant for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, der oplever uklare eller modstridende krav i deres daglige arbejde, og som ønsker at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Kan du nikke ja til et af nedenstående punkter, er forløbet relevant for organisationen:

 • Vi har ikke etableret klare retningslinjer for, hvilke krav vi har til vores medarbejdere.
 • Vi har lige haft en trivselsundersøgelse, der viser, at vores medarbejdere ikke ved, hvad der forventes af dem i deres forskellige arbejdsopgaver.
 • Vi vil gerne forebygge, at vores medarbejdere går ned med stress på grund af for høje, modstridende og uklare krav.
 • Vi har fokus på at styrke vores psykiske arbejdsmiljø, og hvordan vi skaber mere klarhed for vores medarbejdere ift. deres arbejdsopgaver.

Sådan hjælper vi med at undgå uklare og modstridende krav

På forløbet træner vi dig og dine medarbejdere til at kunne forebygge og håndtere uklare og modstridende krav. Vi arbejder med at identificere og forstå de udfordringer, der opstår i forbindelse med uklare og modstridende krav, og udvikler løsninger, der passer til netop din arbejdsplads.

Vi fokuserer på at skabe en arbejdskultur, hvor alle ved, hvad der forventes af dem i deres arbejde og finder tryghed i at jonglere modstridende krav. Vi bruger praktiske øvelser til at træne konflikthåndtering, og hvordan I sammen udvikler samarbejdsmetoder med klar opgavefordeling – alt sammen i et rum, hvor du og dine medarbejdere trygt kan dele erfaringer og udføre øvelserne.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation af uklare og modstridende krav
 • Kommunikation og retningslinjer
 • Konflikthåndtering og prioritering af arbejdsopgaver
 • Samarbejdsmetoder og rollefordeling
 • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Derfor står din organisation stærkere efter forløbet

 • Klarhed og sammenhæng i arbejdsopgaver
 • Forbedret kommunikation og konflikthåndtering
 • Øget produktivitet og trivsel
 • Reduktion af sygefravær, der er relateret til uklare og modstridende krav

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får bedre forståelse og overblik over dine arbejdsopgaver og ansvarsområder.
 • Du forbedrer dine kommunikationsevner og lærer, hvordan du konflikthåndterer.
 • Du bliver mere tilfreds i dit arbejdsliv og føler større arbejdsglæde.
 • Du udvikler dig personligt og styrker dine evner til at håndtere komplekse arbejdssituationer

Praktisk information

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top