Arbejdsmiljørapport

En arbejdsmiljørapport giver et komplet overblik over de problemstillinger, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Den præsenterer konkrete løsningsforslag, så ledere og medarbejdere kan handle og samarbejde om at skabe et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø.

Med en skræddersyet arbejdsmiljørapport får du overblik over din organisations psykiske arbejdsmiljø – et her og nu-billede og hvor der er brug for at sætte ind fremadrettet – med udgangspunkt i netop din organisations behov og udfordringer.

Arbejdsmiljørapportens vigtigste formål er at gøre det nemt for dig og dine medarbejdere at skabe det arbejdsmiljø, I stræber efter. I får derfor konkrete værktøjer og anbefalinger til at forbedre trivslen og effektiviteten i jeres organisation. Rapporten peger altså ikke blot på problemer, men præsenterer løsninger og fremhæver de områder, der har grobund for positiv forandring.

Med rapportens anbefalinger kan I skabe en sundere arbejdsplads, som gavner både jeres trivsel og organisationens overordnede succes.

Har din organisation brug for en arbejdsmiljørapport?

En arbejdsmiljørapport er relevant for alle organisationer, der ønsker at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø med arbejdsglæde, tryghed og trivsel for deres medarbejdere.

Hvis du genkender et af nedenstående punkter, er en arbejdsmiljørapport relevant for din organisation:

  • Vi ønsker et overblik over, hvordan vi kan forbedre vores psykiske arbejdsmiljø.
  • Vi vil gerne skabe et godt samarbejde mellem vores medarbejdere og ledelsesgruppen, så de kan skabe positive forandringer og tage ansvar for at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.
  • Vi har brug for at mindske og forebygge konflikter, sygemeldinger, interne misforståelser og udfordringer, så vi bliver mere effektive og produktive.
  • Vi har ikke overblikket over de specifikke problemstillinger i vores organisation, men noget skal gøres bedre for at forbedre vores psykiske arbejdsmiljø.

Sådan skaber vi din unikke arbejdsmiljørapport

Når din organisation får udarbejdet en arbejdsmiljørapport hos Affectum, er udgangspunktet altid en dybdegående undersøgelse af din organisation.
Processen begynder med en kortlægning af din organisations psykiske arbejdsmiljø, hvor vi identificerer psykiske stressfaktorer, konflikter og udfordringer med udgangspunkt i dine medarbejderes oplevelser.

For at få et komplet billede af din organisations psykiske arbejdsmiljø planlægger og udfører vi interviews i jeres organisation. Den data vi får, bruger vi til at skabe en skræddersyet arbejdsproces, så vi sammen kan løse jeres arbejdsmiljøudfordringer så effektivt som muligt.

I rapporten belyser vi fokusområder med henvisning til evidensbaseret forskning og forskellige perspektiver. Det giver os et solidt fundament for din organisations rapport, der ikke kun beskriver problemstillinger. Den præsenterer også de løsninger og forbedringsmuligheder, der skaber de største ændringer hos jer.

Du får altså en konkret procedure for, hvordan du og den øvrige ledelse samarbejder bedst med jeres medarbejdere om at skabe positiv forandring.

Derfor står din organisation stærkere med en arbejdsmiljørapport

  • Din organisation får konkrete værktøjer og anbefalinger til at forbedre trivslen og effektiviteten i din organisation.
  • Med en skræddersyet arbejdsmiljørapport får I ikke bare et grundigt overblik over problemområder, men også konkrete løsninger på, hvor og hvordan I skaber de positive forandringer.
  • Dine medarbejders trivsel og arbejdsglæde øges, efterhånden som I handler og skaber et bedre psykisk arbejdsmiljø.
  • En skræddersyet arbejdsmiljørapport giver jer de bedste forudsætninger for at skabe den arbejdsplads, I ønsker.
  • Arbejdsmiljørapporten er et unikt dokument for jeres organisation, I kan bruge på udviklingsmøder.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top