Løvdalen Plejecenter

Tilbage til oversigten

Udfordring

Da Løvdalen Plejecenter modtog resultaterne på deres trivselsrapporter kunne de sort på hvidt se en udvikling mod en rå og mere kynisk kultur. Den negative udvikling kom til udtryk ved mistrivsel hos både medarbejdere og beboere. På den baggrund besluttede ledergruppen at kontakte Affectum. Leder Susanne Busch Hansen havde også observeret en kommunikationsmæssig udfordring i medarbejdergruppen: Medarbejderne havde svært ved at gå direkte til den kollega, det handlede om, når der var et problem eller noget, der skulle diskuteres.

Værktøjer

DISK-værktøjet har hjulpet medarbejderne med at få en større forståelse for hinanden og givet dem nye redskaber til at kommunikere bedre og med større forståelse for hinandens persontyper. DISK-værktøjet har også hjulpet Susanne i sin lederrolle, da hun har lært nye måder at differentiere sin kommunikation på, afhængigt af hvem hun taler med. Hun kender nu sine medarbejdere bedre og ser dem derfor på en anden måde. Deres ideer og tanker er blevet mere tydelige for hende.

Susanne mener, at forløbets varighed er hovedårsagen til, at de har rykket sig så meget sammen. Det at være sammen afsted som gruppe, og over flere dage, gør, at de får fulgt op på det, de har lært sammen.

Effekt

VækstKULTUR®-forløbet har ledt til mange positive forandringer på Løvdalen Plejecenter. Medarbejdernes kommunikation er blevet mere reflekterende og respektfuld, fortæller Susanne: “Man reflekterer lidt mere over hinandens former og får en forståelse den vej. Man taler på en mere respektfuld måde til hinanden.”

Et nyt sammenhold blomstrer også på tværs af vagtlagene. VækstKULTUR® har givet plads til, at medarbejderne har haft tid til at lære hinanden at kende. Det har ført til flere positive ting. Der bliver taget mere ansvar og initiativ fra medarbejdernes side, hvilket kommer af en naturlig lyst til at hjælpe hinanden. Medarbejderne ønsker at gøre det rart og nemt for deres kollegaer at møde ind på arbejde. De faste rutineopgaver, fx at få afkalket kaffemaskinen, har de nu selv fundet ud af at fordele på tværs af vagtlagene: “Jeg oplevede især ved jul og nytår, at de hjalp med at forberede maden om formiddagen og aftenen helt frivilligt, så aftenvagterne ikke skulle have så meget. Og det var ikke noget, jeg italesatte, det kom fra dem selv.”

Det nye sammenhold har også sat positive spor i organisationen som helhed. Plejecentret arbejder nu i højere grad ud fra en fælles mission. Det er samtalerne, som forløbet har givet mulighed for, der har åbnet op for en fælles retning og et fælles ønske: “Jeg tror, at det er gået op for folk, at vi vil det bedste for borgerne og for hinanden, og det er jo en øjenåbner, som man nogle gange ikke får tid til at tale om i dagligdagen.”

Som noget nyt er Susannes medarbejderstab desuden begyndt at starte nyt teamarbejde op. Dags- og aftenholdet skal mødes hver 14. dag, så de sammen kan drøfte, hvordan de kan gøre det bedste for borgerne.

Man reflekterer lidt mere over hinandens former og får en forståelse den vej. Man taler på en mere respektfuld måde til hinanden.

Leder

Plejecentret arbejder nu ud fra en fælles mission om, hvad de ønsker for deres arbejdsplads og deres beboere

Medarbejderne har startet nye 14. dagsmøder op, hvor dags- og aftenholdet drøfter initiativer ift. kerneopgaven

Kommunikationen er blevet styrket, og medarbejderne talere respektfuldt og reflekteret til hinanden

Der er opstået et stærkere sammenhold på tværs af plejecentrets forskellige vagtlag: Medarbejderne tager mere initiativ og ansvar

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top