Løvdalen Plejecenter

Tilbage til oversigten

”Styrket samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger”

Udfordring

Da Løvdalen Plejecenter i Halsnæs kontaktede Affectum, var det for at få hjælp med nogle udfordringer, der tærede på arbejdsmiljøet. Plejecentret består af flere afdelinger og er fordelt på to etager, Stuen og 1. sal. Trine Christensen, der er leder i Stuen, fortæller, at deres kultur var meget opdelt, og en opfattelse af at være “dem og os” hang over afdelingerne.

Den opdelte kultur skyldtes primært hyppig udskiftning af ledere og medarbejdere, der forhindrede etableringen af en stabil base. De forskellige afdelinger løb i hver deres retning, og der fandtes ikke et fælles sprog. De ønskede at skabe et fundament for medarbejderne, hvor der var en fælles mission og vision for hele huset, og som gav mening for alle.

Kommunikationen trængte også til et kærligt løft. Medarbejderne talte ikke pænt til hinanden, hvilket gik ud over deres fokus på kerneopgaven: “Vi havde en kultur, hvor kommunikationen ikke var i orden. Så det var vigtigt at skabe samhørighed og kommunikation til gavn for hinanden og ikke mindst vores beboere,” fortæller Trine Christensen.

Værktøjer

På VækstKULTUR®-forløbet blev der sat fokus på værktøjet Appreciative Inquiry, der havde til formål at bringe de positive ting frem i organisationen og skabe en positiv kulturforandring. Personalegruppen skulle fokusere på at italesætte de gode fortællinger. I denne sammenhæng brugte de Forandringsbussen som et visuelt redskab at tale ud fra – et redskab de stadig bruger, fortæller Trine Christensen:

“Jeg har hængt bus-plakaten op på væggen i gruppelokalet. Altså den bus siger bare alt. Det er et rigtig godt visuelt redskab til ligesom at præcisere, jamen, når jeg møder torsdag morgen, og det bare er en lortedag, så vil jeg sige: “Hør, vi har bussen her, hvor er vi i bussen?”. Jeg gør meget ud af at sige til medarbejderne: “Hvor er vi i bussen?”.

I forhold til at forbedre kommunikationen var det især teori om Ikke-voldelig kommunikation, herunder brugen af Girafsprog, der var i fokus. Det skulle gøre dem bevidste om deres verbale og nonverbale kommunikation, og hvordan det påvirker kollegaer og borgere positivt og/eller negativt.

Effekt

Personalegruppen er gennem VækstKULTUR® blevet bedre til at kommunikere. Den gamle tendens med at anklage og dømme hinanden er blevet skiftet ud med ærlighed og nysgerrighed.

“Der er absolut sket en forbedring med vores kommunikation, og træder vi forkert, så er det ok at sige det til hinanden uden at få et hak over tuden. Før kunne vi ikke sige noget, uden at vi blev sure på hinanden.”

Medarbejderne fortæller, at det går godt, og at de er blevet bedre til at samarbejde på tværs og navigere i kaos. Det gode samarbejde og styrkede sammenhold har hjulpet med at skabe en følelse af at være en del af én stor afdeling. Det har også gjort medarbejderne mere omsorgsfulde og observante på sig selv og hinanden. De er blevet bedre til at komme med løsningsforslag og italesætte udfordringer. Som leder har Trine Christensen også nemmere ved at italesætte, hvilken vej de sammen skal gå, fordi det er noget, de har aftalt i fællesskab.

Generelt har den gode energi spredt sig i hverdagen, da både leder og medarbejdere husker hinanden på at italesætte de gode historier.

Vi havde en kultur, hvor kommunikationen ikke var i orden. Så det var vigtigt at skabe samhørighed og kommunikation til gavn for hinanden og ikke mindst vores beboere

Der er blevet skabt en følelse af at være én stor afdeling – og det har styrket samarbejdet på tværs af afdelingerne. Lederen har derfor også nemmere ved at lede medarbejderne i én fælles retning

Et styrket fokus på at italesætte de gode fortællinger har skabt mere positiv stemning

Kommunikationen er blevet mere ærlig, nysgerrig og omsorgsfuld, hvilket har minimeret anklagende og grimt sprog.

Medarbejderne er bedre til at navigere sammen i kaos og er mere opmærksomme på egne og kollegers behov. De kommer nu selv med løsningsforslag, når der opstår udfordringer.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top