Løvdalen Plejecenter

Tilbage til oversigten

Udfordring

Løvdalen Plejecenter er ét af fem plejecentre beliggende i Halsnæs Kommune. Lotte Hessellund, der leder to af afdelingerne på plejecentret og har cirka 20 medarbejdere under sig, fortæller, at plejecentret har haft mange skiftende ledere gennem årene. Det har præget afdelingen negativt. Men det er ikke kun lederne, der har pendlet ind og ud af afdelingen, også personalestaben har for ofte søgt nye steder hen. Da personalegruppen består af faglærte medarbejdere, har det været ekstra udfordrende at fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Denne tendens var en af flere grunde til, at centret kontaktede Affectum.

Ledergruppen ønskede også at skabe en kultur, hvor der var et fællesskab på tværs af huset. Det var vigtigt for dem, at medarbejderne fik en tættere kontakt til de kollegaer, de overlappede med mellem vagterne. Derudover ønskede de at styrke medarbejdernes selvværd, så de turde at ytre sig ærligt og åbent, både til hinanden og lederne.

Plejecentret ønskede desuden at skabe en ny historie om centret og generelt styrke plejecentrets ry i Halsnæs Kommune.

Værktøjer

Som led i VækstKULTUR®-forløbet fik både leder og medarbejdere lagt deres DISK-profiler, der skulle hjælpe dem med at skabe en bedre forståelse for deres egne og hinandens reaktionsmønstre og kommunikationsstile. Desuden brugte de Transaktionsanalysen, der skulle styrke deres evne til at kommunikere ligeværdigt med hinanden. Lotte Hessellund forklarer, at mange af dem har deltaget i forskellige kommunikationskurser i årenes løb, men det, der gør værktøjerne særligt brugbare i kontekst med VækstKULTUR®, er de lange forløb. Medarbejderne bliver holdt til ilden og er derfor mere opmærksomme på at bruge værktøjerne i praksis.

Den praksisnære implementering, som de har fået gennem forløbet, har været en positiv oplevelse for både Lotte Hessellund og hendes medarbejdere. Muligheden for at have adgang til ProcesSpecialisternes supervision uden for kursusdagene har hjulpet dem i hverdagen. De har fået vendt udfordringer med ProcesSpecialisterne 1:1, og det har øget trygheden generelt i interaktionen. Det har også hjulpet Lotte Hessellunds ledelsesstil, da hun er blevet mere modig og nysgerrig til at afprøve nye veje med støtte fra ProcesSpecialisterne.

Effekt

Samarbejdet med Affectum har helt generelt hjulpet Løvdalen Plejecenter på vej til at skabe en bedre fortælling, der har gjort det lettere at rekruttere medarbejdere. De kan derfor også tillade sig at være mere kræsne i rekrutteringen.

“Jeg tror, at det er blevet lettere, netop fordi, at historien forandrer sig. Nu er det ikke os, der har en sag fra 2016 hængende over os, nu bliver vi omtalt på grund af de gode historier,” siger Lotte Hessellund.

Fællesskabet blandt medarbejderne er blevet styrket, og de er blevet mere modige i deres kommunikation. Der er blevet skabt en mere åben kultur, hvor snakken i krogene er kommet ud i forum. Lotte Hessellund fremhæver desuden, at hendes deltagelse i forløbet, på lige fod med medarbejderne, har skabt en større tillid mellem dem. Medarbejderne ytrer deres meninger og udfordringer mere åbent til hende.

Jeg tror, at det er blevet lettere, netop fordi, at historien forandrer sig. Nu er det ikke os, der har en sag fra 2016 hængende over os, nu bliver vi omtalt på grund af de gode historier

Plejecentret har styrket deres kernefortælling. Det har skabt en stabil personalegruppe, hvor der sjældent er brug for at rekruttere

Samarbejdet med Affectum har styrket fællesskabet, og både leder og medarbejdere er blevet mere åbne og modige til at tale om de svære ting

VækstKULTUR® har støttet lederen i at udbrede personcentreret omsorg og anvende metoden ‘Blomsten’ som et grundlæggende ledelsesprincip

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top