Plejecenter Stengården

Tilbage til oversigten

Udfordring

Da Bente Ottesen i 2018 trådte ind som leder for Plejecenter Stengården, overtog hun en medarbejderstab, der følte sig overladt til sig selv. De havde i en lang periode været uden fast leder og havde måtte nøjes med en ’deleleder’. Disse omstændigheder havde påvirket medarbejderkulturen og arbejdsmiljøet. Stengården var ikke et ’samlet hus’, der arbejdede mod fælles mål og tog fælles ansvar for kerneopgaven. Bente oplevede derimod en kultur, hvor tendensen var at fralægge sig ansvaret: “Nej det er ikke mig, det er en anden”.

Kommunikationen og samarbejdet i personalegruppen trængte til at blive styrket, og det satte Bente sig for at gøre noget ved. Hendes mål var at gøre Stengården til den bedste arbejdsplads og Danmarks bedste plejecenter. I 2019 inviterede hun derfor sine medarbejdere med til et toårigt forandringsforløb med VækstKULTUR®.

Værktøjer

I forløbet med VækstKULTUR® har medarbejderne især haft glæde af DISK-værktøjet, der har til formål at skabe indsigt og forståelse. Ved at definere DISK-profiler på medarbejderne og få indsigt i egen og kollegaers DISK-profil, er der blevet skabt en bedre forståelse for hinandens adfærd.

Bente understreger, at det er det intense toårige forløb med VækstKULTUR®, der i høj grad har bidraget til den positive udvikling, som Stengården oplever. De værktøjer, som personalegruppen har lært at kende, er blevet forankret i medarbejdernes mindset. Værktøjerne har fået lov til at sætte sig godt ind under huden: “En proces over to år, det gør altså noget. Man kan sagtens få et forløb, hvor man tænker, ok nu tager vi to dage, to gange, men det er ikke det samme. Det bliver sådan noget hyldepapir: ’Så nu har vi været på det kursus’, og så bliver det bare lagt ned i skuffen. Vi har arbejdet med kulturen kontinuerligt i to år, og det gør altså, at forandringerne sætter sig under huden.”

Effekt

VækstKULTUR® har hjulpet med at styrke kommunikationen hos Stengården, og konflikterne er blevet færre. Dette skyldes det styrkede forståelsesrum, der er blevet skabt i personalegruppen. Medarbejderne er blevet mere reflekterende i forhold til hinandens adfærd. Bente kan se, at der bliver tænkt mere over tingene, og samarbejdet er blevet styrket markant.

Stengården er nu et mere ’samlet hus’, hvor der bliver taget fælles ansvar for kerneopgaven. Men det er ikke kun internt, at forståelsen er blevet styrket. Bente oplever også, at medarbejderne er blevet bedre til at håndtere udefrakommende udfordringer. De håndterer de pårørendes frustrationer med en langt større robusthed end før.

En proces over to år, det gør altså noget. Vi har arbejdet med kulturen kontinuerligt i to år, og det gør altså, at forandringerne sætter sig under huden.

Plejecenterleder

Kommunikationen og samarbejdet er blevet styrket – og har bidraget til et ’samlet hus’, hvor det fælles ansvar er i fokus.

Sygefraværet er faldet markant, og Plejecenter Stengården har kommunens laveste fraværsprocent.

Der er betydeligt færre konflikter i personalegruppen.

Plejecenter Stengårdens ry er blevet markant bedre, og flere søger uopfordret til plejecentret som arbejdsplads.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top