Team Demens

Tilbage til oversigten

Udfordring

I 2019 bookede Annika Due, leder af Team Demens, et VækstKULTUR®-forløb med Affectum. Hendes teams var sammensat af medarbejdere med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde og bestod af både faglærte og ufaglærte. Desuden oplevede hun, at medarbejdernes sociale arv spillede ind på samarbejdet og skabte udfordringer. Disse forskelligheder havde været med til at danne subkulturer frem for fællesskab.

Annika Due ønskede at højne bevidsthedsniveauet blandt medarbejderne. Både i forhold til at skabe indsigt i egne og kollegaernes handlingsmønstre. Derudover ville hun skabe større bevidsthed om, at du som medarbejder selv er medskaber af den organisationskultur, du ønsker at være en del af. På tværs af organisationen var der en tendens til at arbejde ud fra egne værdier – i modsætning til organisationens fælles værdier og den overordnede lovgivning. Det havde skabt en splittet organisationskultur, hvor konflikter nemt kunne opstå, og hvor det fælles fokus på kerneopgaven var udfordret.

Værktøjer

Annika Due og hendes medarbejdere havde især glæde af at få lavet DISK-profiler. Profilerne gav dem en bedre forståelse af sig selv og hinanden. Fx i forhold til deres individuelle reaktionsmønstre. Annika Due fortæller, at de stadig bruger værktøjerne, hvilket styrker fællesskabet: ”Vi bruger det i hverdagen og kan tale med medarbejderne om det, fordi vi har et fælles udgangspunkt og et fælles sprog.”

I starten af forløbet var der modstand og usikkerhed blandt medarbejderne, da de ikke var overbevist om, hvordan VækstKULTUR® ville gavne dem. Men efter blot få sessioner åbnede de sig. Annika Due mener, at det i høj grad skyldes Affectums konsulenters indgangsvinkel. De møder medarbejderne i øjenhøjde, og medarbejderne kan mærke, at de bliver lyttet til og føler sig set og forstået:

”Affectum har dygtige konsulenter, og de får hurtigt vendt medarbejdernes naturlige skepsis til noget positivt. Konsulenterne rammer medarbejderne, lige hvor de er. Uanset hvilken konsulent, der kommer, giver de rigtig meget af sig selv og har en helt unik forståelse for andre mennesker.” 

Effekt

Forløbet med Affectum har øget medarbejdernes bevidsthed i forhold til sig selv og hinanden. De er blevet opmærksomme på, hvordan de som individer påvirker kulturen og arbejder i højere grad sammen om arbejdet med kerneopgaven.

Annika Due oplever også, at relationen til hendes medarbejdere er blevet styrket. Hun oplever sig selv som en bedre leder og er mere reflekterende i sin ledelsesstil. Det skyldes, at hun kan bruge og huske det, hun har lært: ”Vi har haft mange forskellige kurser og seminarer. Men det er Affectum, jeg kan huske, og som har rykket ved organisationen. VækstKULTUR er simpelthen noget af det bedste, jeg har prøvet. Medarbejderne forstår det, lederne forstår det – og vi kan bruge det til noget i hverdagen.”

Vi har haft mange forskellige kurser og seminarer. Men det er Affectum, jeg kan huske, og som har rykket ved organisationen. VækstKULTUR er simpelthen noget af det bedste, jeg har prøvet. Medarbejderne forstår det, lederne forstår det – og vi kan bruge det til noget i hverdagen.

Organisationskulturen og fællesskabet er styrket efter forløbet, hvilket har skabt en kollektiv ansvarsfølelse for kerneopgaven.

Relationen mellem leder og medarbejdere – og medarbejderne imellem – er styrket. Kommunikationen er mere velovervejet og der er kommet større fokus på at passe på hinanden.

DISK-profilerne har gjort hverdagen nemmere for leder og medarbejdere, da de har fået en større selvindsigt og forståelse for hinanden.

Annika Due oplever, at hun er blevet en bedre, mere reflekterende leder. I modsætning til andre kurser kan hun huske og bruge det, hun har lært med Affectum.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top