AKUT Executive stressbehandling

– stressbehandling til ledere og nøglemedarbejdere –

En leder med stress koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress og påvirker alle omkring sig negativt.

Jo før en stresset leder kommer i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk. Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe lederen til at forblive i  eller til at vende tilbage til arbejdet og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen og som leder.

Målgruppe

Akut Executive Stressbehandling er til ledere og nøglemedarbejdere, der er alvorligt stressede eller sygemeldte med stress. På stresstrappen vil lederen eller nøglemedarbejderen i denne målgruppe ligge mellem orange og rød zone.

Udbytte for virksomheden

 • Minimerer omkostningerne ift. en leders sygemelding
 • Tager bedst mulig hånd om stresssygemeldt leder under og efter en stress sygemelding

Udbytte for deltageren

 • Professional håndtering af stress situationen
 • Effektiv Stressreduktion
 • Værktøjer til at reducere og forebygge stress fremover i livet
 • Bevidsthed og redskaber til at få balance i livet
 • Klarhed over egne grænser som leder og medarbejder

Forløbets fokusområder

 • Et fuldt stressbehandlingsforløb for den stressramte med løbende tilbagemelding til organisationen
 • Diagnose, prognose, behandlings- og handleplan for den stressramte leder
 • Anbefaling i forbindelse med eventuel sygemelding
 • Tilbagemelding til organisationen, omkring  lederen, nærmeste leder og eventuelle stresssorer i organisationens
 • Rådgivning og anbefaling omkring tilbagevending til jobbet igen i forbindelse med sygemelding

Metoden & praktisk information

Et akut stressbehandlingsforløb tager udgangspunkt i den enkelte, og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb  på 8 – 15 sessioner á 1 times varighed. Herudover skal møder og tilbagemelding til organisationen (HR eller nærmeste leder) også påregnes.

Vi behandler og rådgiver lederen gennem stressforløbet, indtil lederen er helt fri fra stressreaktioner og godt  indsluset på jobbet igen. Vi anbefaler altid, at HR eller nærmeste leder er løbende i dialog med Affectums StressSpecialist  under forløbet.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps som står til rådighed ved andre akutte krisesituationer som  stress kan udløse eller være kamufleret under.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top