Autoriseret psykosocial arbejdsmiljøvurdering

En psykosocial arbejdsmiljøvurdering hjælper din organisation mod et sundt og produktivt, psykisk arbejdsmiljø. Hvis arbejdsmiljøet er i krise, fx på grund af travlhed og manglende personaleressourcer, slider det både på medarbejdernes tillid, trivsel og tryghed. I sidste ende påvirker det virksomhedens produktivitet og vækst.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø skaber konflikter, stjæler tid fra kerneopgaven og forhindrer, at positive forandringer kan udfolde sig i organisationen.

Hos Affectum har vores autoriserede arbejdsmiljørådgivere mere end 20 års erfaring inden for psykisk arbejdsmiljø, og de står klar til at hjælpe dig – hvad enten du ønsker at forebygge og forbedre dit arbejdsmiljø, vil imødekomme et potentielt påbud eller har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet.

Ekstern hjælp giver dig den nødvendige tryghed, du mangler, og vi klarer alt for dig. Det betyder, at du undgår at bruge tid på at sætte dig ind i alle de praktiske og lovmæssige krav, der er en del af processen.

Målgruppe
En psykosocial arbejdsmiljøvurdering henvender sig til ledere, der ønsker at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, der både gavner medarbejdernes trivsel og understøtter den økonomiske vækst i virksomheden.

Arbejdsmiljøvurderinger kan bruges i flere situationer: Hvis virksomheden vil forebygge og undgå påbud i fremtiden, er i risikozonen for et påbud eller har modtaget et påbud. Uanset bunder et samarbejde med Affectum i et ønske om at forbedre arbejdsmiljøet.

Metoden
Det er Affectums autoriserede rådgivere, der udfører vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø i din organisation. Første trin handler om at indkredse og afklare virksomhedens specifikke problemområder og behov. Her anvender Affectum en trivselsanalyse, der hjælper med at kortlægge forholdene i virksomheden.

Processen bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed, alt efter hvilken situation virksomheden står i, og hvilket område/områder der er mest kritiske for virksomheden at forbedre.

Når det psykiske arbejdsmiljø er kortlagt, planlægger arbejdsmiljørådgiveren den proces, der skal sættes i gang. Fx hvilke værktøjer og metoder, der skal anvendes for at imødekomme din organisations behov.

Du og din organisation er med i processen hele vejen som sparringspartner, så vi skaber det bedst mulige forløb for jer og hurtigst muligt får skabt et optimalt psykosocialt arbejdsmiljø.

Udbytte for virksomheden
En psykisk arbejdsmiljøvurdering giver for din virksomhed flere fordele:

  • Du styrker arbejdsmiljøet, da det øger medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet
  • Du understøtter rekrutteringsudfordringer: Et godt (psykosocialt) arbejdsmiljø holder på medarbejderne og tiltrækker nye ressourcer
  • Du giver tryghed og støtte til ledere: De får hjælp til at iværksætte konkrete tiltag, der hurtigt skaber positiv forandring
  • Du forebygger og forhindrer påbud fra Arbejdstilsynet
  • Du mindsker sygefravær, da stress mindskes, når arbejdsglæden, trivsel og tillid er høj
  • Du skaber bedre resultater og økonomisk gevinst: Når medarbejdernes trives, har de større overskud til at løse kerneopgaven
  • Du får hjælp med det praktiske: Affectum håndterer alt papirarbejde og Arbejdstilsynets lovmæssige krav.

Praktisk information
Arbejdstilsynet skal ikke godkende vores vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, men har du modtaget et påbud, skal de aftalte og igangsatte initiativer efterleves, hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top