Trivselsanalyse

En trivselsanalyse hjælper ledere med at skabe fokus på uhensigtsmæssige mønstre i organisation, der blokerer for trivsel og vækst blandt medarbejderne. Den afslører, sort på hvidt, i hvilken grad medarbejderne trives og kan være med til at forhindre stress, opsigelser og eventuelle påbud.

Målgruppe
Trivselsanalyser henvender sig til ledere, der ønsker at skabe vækst og produktivitet ved at investere i et sundt arbejdsmiljø for deres medarbejdere.

Metoden
Trivselsanalysen er bygget op omkring en række spørgsmål til medarbejderne. Spørgsmålene handler både om arbejdspladsens psykiske og fysiske arbejdsmiljø, fx samarbejdet med kollegerne, indholdet af arbejdet, de fysiske forhold og ledelsen. Spørgsmålene hjælper med at afdække, hvordan medarbejderne trives, blandt andet ved at de reflekterer over deres følelser og bekymringer.

Når spørgsmålene er besvaret af alle dine medarbejdere, bliver der udført en trivselsmåling på baggrund af svarene. Målingens resultat giver et klart billede af trivslen, der skaber grobund for en dybdegående analyse af arbejdsmiljøet. Analysen zoomer ind på, hvad der konkret skal forbedres for, at dine medarbejdere trives.

På baggrund af de konkrete problemområder vil en af vores autoriserede miljørådgivere stå klar med rådgivning og sammen med dig lægge en konkret plan for, hvor og hvordan der skal sættes ind for bedst at kunne ændre arbejdsmiljøet og øge trivslen.

Udbytte for virksomheden
Som leder får du via målingerne og den dybdegående analyse et øjebliksbillede af trivslen blandt dine medarbejdere. Du får et overblik over de områder, der skal fungere for at skabe succes i din virksomhed, fx samarbejdet mellem dine medarbejdere, tilstanden i dine teams og i relationen mellem ledere og medarbejdere.

Helt konkret får du følgende udbytte af en trivselsanalyse:

  • Forebygger påbud – nu og fremadrettet: Jo oftere, I får lavet en trivselsanalyse, jo større er chancen for at undgå dem, da I kan løse udfordringer og konflikter proaktivt
  • Hæver bevidsthedsniveauet hos ledere og medarbejdere: Der bliver rykket hurtigere på de forhold, der ikke fungerer og hindrer vækst
  • Sætter gang i en positiv udvikling, da analysen lægger op til dialog mellem ledelse og tillidsfolk
  • Tager fat om de problemområder, der hindrer din virksomheds vækst: Resultatet af analysen giver et konkret evidensgrundlag til at ændre arbejdsmiljøet
  • Forbedrer rekrutteringen: Virksomheden bliver opfattet som en attraktiv og effektiv arbejdsplads, der investerer i trivsel, udvikling og vækst
  • Nedsætter stress og sygefravær: Trivslen forbedres, og medarbejderne oplever en forøget tryghed, når deres ledere investerer i deres velbefindende

Praktisk information
Vi anbefaler, at din virksomhed får udført en trivselsanalyse cirka én gang om året, da analysen er ment som forebyggelse, inden eventuelle påbud.

Trivselsanalyse er første skridt mod et bedre arbejdsmiljø og kan udføres både alene eller som en del af en arbejdsmiljøvurdering. Trivselsanalysen er ikke i sig selv en garanti for, at arbejdsmiljøet ændrer sig. Der skal handles – så ændringerne implementeres i din organisation.

For at sikre, at det sker, tilbyder vi arbejdsmiljøvurderinger, hvor én af vores autoriserede arbejdsmiljørådgivere tager dig i hånden og hjælper med at finde de tiltag, der skal iværksættes, så arbejdsmiljøet forbedres.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top