Vækstmodellen

Lær at skabe effektive, positive og handlingsorienterede møder på din arbejdsplads. Vækstmodellen opfordrer til en anerkendende mødekultur, hvor alle bliver hørt. Det bliver alles ansvar at påpege udfordringer, finde løsninger til dem og efter mødet skabe handling, så de bliver løst.

Hvorfor Vækstmodellen?

Vækstmodellen er et effektivt værktøj, der kan bruges på alle slags møder – morgenmøder, personalemøder, styregruppemøder mv. Modellen bliver introduceret på Affectums skræddersyede moduler, fordi den altid virker – både hos vores kunder og på vores egne møder.

Modellen hjælper med at sætte fokus og skabe handling. Den skaber vækst både på individplan, fordi alle får plads til at udtrykke sig, og på gruppeplan, fordi alle synspunkter kommer frem i lyset. Det skaber større accept af hinanden i medarbejdergruppen.

Der er vækst i at turde tage ansvar for mødet og vækst for hele teamet, fordi der bliver rykket på tingene – det skaber bevægelse i din organisation, når der bliver handlet på det, I aftaler.

Hvad er Vækstmodellen?

Vækstmodellen tager udgangspunkt i fem faste punkter, der udgør dagsordenen for mødet. Det er vigtigt, at hvert punkt behandles hver for sig, og at der til hvert møde bliver udvalgt en interviewer og en pennefører.

Dagsorden med fem faste punkter:

Punkt 1: Hvad går godt? Her kommer det positive frem i lyset. For mange er det en øjenåbner, da det negative ofte overskygger det positive.

Punkt 2: Hvad har vi af udfordringer? Her bliver alle udfordringer lagt frem og nummereret. Til sidst bliver de vigtigste prioriteret (hvis alle ikke kan nås den dag).

Punkt 3: Hvilke muligheder er der så? Derefter brainstormes der på løsningsmuligheder. Fordi alle kommer til ordre, vil der komme mange forslag til at løse udfordringerne. Derefter handler det om at blive enige om, hvilke løsningsmuligheder der er de bedste.

Punkt 4: Hvilke aftaler laver vi? Så kommer vi frem til aftalerne: Hvilke aftaler går vi med, og hvem har ansvaret? Eksempel: Hvem tager ansvar for at købe ind til teambuilding-dagen? Der skal handling på med det samme.

Punkt 5: Hvad var godt ved dette møde? Her får alle lov at sætte nogle ord på, hvad der gik godt på mødet. Derefter går alle hver til sit med de specifikke opgaver, de har påtaget sig.

Den person, der har taletiden, er den eneste, der må tale. Alle andre deltagere lytter. Hvis der er kommentarer, bliver de skrevet ned.

Der er altid to, der har til opgave at styre mødet. Penneførerens opgave er at skrive alle de ting ned, der bliver sagt. Ordstyreren sørger for at holde fokus på, at der kun er én ad gangen, der taler, og at man holder sig til det specifikke punkt.

Modellen er ikke kun anvendelig i kriser. Også selvom det går godt på arbejdspladsen, vil der være udfordringer at tage fat i. Derudover giver modellen mulighed for at anerkende alle de ting, der går godt på arbejdspladsen. Det er netop også en af styrkerne ved modellen.

Effekten af at arbejde med Vækstmodellen

  • Skaber effektive mødestrukturer og handling frem for spildtid
  • Sætter retning for møderne
  • Giver alle mødedeltagere taletid
  • Bidrager til fællesskabsfølelse, da dagsordenen for møderne bliver skabt i fællesskab – alle får ansvar
  • Lærer mødedeltagerne at tage ansvar for deres mening – det styrker deres selvtillid
  • Styrker følelsen af indflydelse, da alle får ansvar for at finde de bedste løsninger på specifikke udfordringer
  • Giver ejerskab blandt medarbejderne, så det ikke kun er ledelsen, der skal finde løsningerne
  • Sætter fokus på de gode ting, hvilket styrker motivationen blandt medarbejderne

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top