Verdensmål 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Som konsulentvirksomhed har vi ikke mange leverandører. Ligeledes er begge vores kontorlokaler lejet, så mange ting, er ude af vores hænder. Det må selvfølgelig ikke blive en sovepude, hvorfor vi løbende revurdere vores praksis, med henblik på at gøre den mere bæredygtig. Vi er eksempelvis blevet opmærksomme på, at vi bruger relativt store mængder papir, både i forbindelse med vores daglige gøren på kontoret, samt til undervisningen.

Papirforbrug
Vi har valgt at købe Black Label Zero, som er en papirtype fra Canon, der er produceret CO2 neutralt. Ligeledes er de skove hvor træet til produktionen kommer fra FSC-certificerede. Dette betyder at skovforvaltningen er drevet ansvarligt efter Forest Stewardship Councils grundprincipper, hvilket sikrer os, at vi køber et bæredygtigt produkt, hvor der er taget højde for alt fra lokallovgivning til skovens ve og vel.

Sådanne valg er med til at støtte op omkring verdensmål 12 vedrørende ansvarligt forbrug og produktion. Produktionen er som nævnt CO2 neutral, men den mere holistiske tilgang til hele forløbet fra træ til papir, er det som skaber den egentlige ansvarlighed. Det sikrer nemlig at ingen lider last i produktionen, hverken personer eller planeten. Vi bifalder at vi kan få lov til at støtte op om leverandører, der tager deres ansvar med henblik på produktion alvorligt, så vi sammen kan trække i samme retning, mod en grønnere fremtid.

Vi finder at bæredygtige leverandører er en hensigtsmæssig her og nu løsning, men på sigt må vi også reducere vores forbrug, så vi kan bidrage yderligere til en grønnere fremtid. I en involverende dialog med både ansatte og freelanceansatte nåede vi frem til, at vi må have et skærpet fokus på digitaliseringen af vores materiale til undervisningen, så vores papirforbrug kan holdes nede, selvom organisation vokser.

Folkeskove og blomster til dig
Når vores kunder, ansatte og freelanceansatte får en blomst fra Affectum, så bidrager de samtidig til at plantningen af tre folkeskove i Danmark. Vi samarbejder med Interflora om denne bæredygtige gavehilsen, hvor folkeskovene ved Slangerup og Århus plantes på Naturstyrelsens arealer og folkeskoven i Frederikshavn plantes på Frederikshavn Kommunes arealer.

Gennem vores gavehilsen ønsker vi som organisation at vise vores støtte til en bæredygtig udvikling og en mere bæredygtig fremtid. Folkeskovene bidrager bl.a. til at øge biodiversiteten og etablere nye rekreative områder, som kan glæde alle. Derudover er skovene med til at sikre grundvandet og fremtidens drikkevand samt modvirke global opvarmning ved at oplagre CO2.

Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder, ansatte og freelanceansatte en gavehilsen, der både spreder glæde og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Læs mere om denne indsats på https://interflora.dk/baeredygtighed

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Mosegaard Rasmussen

Bæredygtighedsansvarlig

Scroll to Top