Verdensmål 3

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel – Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Ved at tilbyde rådgivning inden for det psykosociale område bidrager vi til FN’s 3. verdensmål om sundhed og trivsel. Vi har et stærkt fokus på at sikre, at alle medarbejdere trives på deres respektive arbejdsplads. Vi tror nemlig på, at en god mental sundhed har en direkte indvirkning på den generelle sundhed og at mental sundhed kan bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø for alle. Ligesom et overdrevet forbrug af jordens ressourcer ikke er bæredygtigt, så er det heller ikke socialt bæredygtigt at opstille rammer, hvor ansatte bruger for mange af deres menneskelige ressourcer. Derfor lægger vi stor vægt på medarbejdernes mentale sundhed og trivsel, så de kan yde deres bedste på arbejdspladsen, i et sundt arbejdsmiljø og i et tempo der ikke opildner til kronisk stress eller andre arbejdsrelaterede sygdomme.

Vi bidrager helt konkret til en mere bæredygtig organisation, når vi, med vores store erfaring inden for rådgivning, hjælper vores kunder med at håndtere organisatoriske problemstillinger. Vi trækker ikke bæredygtighed ned over hovedet på nogen uden at tage hensyn til den enkeltes situation og muligheder, men vores grundprincipper inden for bæredygtighed er en del af vores beslutningstagning.

Med vores engagement i omsorgssektoren, hvor vores primære kunde er plejehjem, bidrager vi ligeledes til den ældre generations sundhed og trivsel. Med vores vækstKULTUR-forløb, klæder vi de ansatte på til at bearbejde nogle af dagligdagens problemstillinger på en hensigtsmæssig måde, så deres hverdag er med kerneopgaven i fokus, hvilket ultimativt øger livsglæden ved de ældre beboere, da deres trivsel forudsættes af de ansattes kompetencer. Ligeledes arbejder vi konkret med relationen mellem ansat og pårørende, så vi kan hjælpe med at skabe sunde relationer, der skal gavne både borger og pårørende, i den vanskelige situation, som man kan befinde sig i.

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Mosegaard Rasmussen

Bæredygtighedsansvarlig

Scroll to Top