Kundecertificering

Certificering i VækstKULTUR®

Når forløbet med VækstKULTUR® er afsluttet, modtager virksomheden et certificeringsbevis, der anerkender og synliggør organisationens investering, prioritering af forløbet og medarbejdernes indsats.

Certificeringen i VækstKULTUR® er udtryk for, at alle medarbejdere i organisationen har fokus på kerneopgaven og beboerens/borgerens behov. Certificeringen viser, at medarbejderne kan kommunikere, relatere og reflektere, så beboeren/borgeren – når han eller hun bliver en del af et plejetilbud – beholder sin værdighed og får en hverdag, der minder om den, beboeren/borgeren havde, inden han eller hun ikke længere havde ressourcer til at klare hverdagen uden hjælp.

Plejetilbuddet viser med certificeringen VækstKULTUR®, at organisationen har skabt en kultur med fokus på beboerens/borgerens behov og tilbyder en tryg hverdag for både beboere/borgere, pårørende og medarbejdere. Certificeringen er et aktiv for både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt tiltrækning af beboere/borgere, fordi pårørende ofte kigger på netop værdighed, anerkendelse og hjemlighed, når de skal finde den rette hjælp og et sted til et familiemedlem med plejebehov.

Certificering af organisationen

For at opnå certificeringen skal der løbende sikres tryghed, omsorg og værdighed for beboerne, og organisationen skal opfylde nedenstående punkter. Certificeringen er samtidig et udtryk for høj kvalitet i virksomhedens arbejde med kommunikation, refleksion, indlevelse og fokus på borgerens behov:

  • Mindst 80 % af medarbejderne skal gennemføre VækstKULTUR®-grundforløbet inden for maksimalt tre år.
  • En medarbejder per 50 medarbejdere udnævnes som VækstKULTUR®-guide. Der skal mindst være to guider per organisation.
  • Alle ledere skal være medlem af VækstNETVÆRKET®, der er et gratis ledernetværk, Affectum faciliterer.

Når organisationen har modtaget certificeringen, opnår organisationen samtidig adgang til årlig opfølgning. Opfølgningen inkluderer tilbud om en årlig trivselsanalyse for alle medarbejdere og tilbud om skræddersyet ledelsesudvikling målrettet de ledelsesudfordringer, der ønskes adresseret i organisationen.

Fastholdelse af organisationens certificering

Vores certificering er en kvalitetsstempling af organisationens og medarbejdernes evne til at omsætte og implementere VækstKULTUR®. Derfor stiller vi også krav til, hvordan organisationen fastholder certificeringen. Hvert andet år kigger vi på organisationens certificering og ser, om en række betingelser er opfyldt.

Grundlæggende skal organisationen opfylde:

  • Alle ledere er aktive, deltagende medlemmer af VækstNETVÆRKET®.
  • Organisationen stiller med mindst én deltager i 50 % af netværksmøderne i den toårige periode, fra certificeringen tildeles.
  • Der skal konstant være mindst to VækstKULTUR®-guider i organisationen.

Årligt skal organisationen afvikle følgende aktiviteter:

  • Et statusmøde med styregruppe eller ledergruppe
  • To dages opfølgningsforløb for alle medarbejdere
  • Fem dages supervision af en Affectum-certificeret

ProcesSpecialist

Hvert andet år skal der desuden udarbejdes en trivselsmåling eller arbejdspladsvurdering.

VækstKULTUR®-guider fører kulturen videre

De af medarbejderne, der udnævnes til VækstKULTUR®-guider, bliver samtidig en del af netværket for VækstKULTUR®-guider. Netværket er et inspirationsforum, hvor guider, der alle har
gennemført VækstKULTUR®-forløbet, kan udveksle ideer, erfaringer og bidrage til at bringe et større fokus på værdighed og omsorg i pleje- og omsorgssektoren.

Netværket har til formål at støtte, inspirere og erfaringsudveksle i det videre arbejde med organisationen og overlevering af VækstKULTUR®-principperne til nye medarbejdere. Det sikrer, at den nye, stærke overskudskultur fastholdes. VækstKULTUR®-guiderne tilbydes undervisning, bliver certificerede og får desuden et 2-dages forløb på tværs af andre certificerede virksomheder.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top