Marstal, Ærøskøbing & Søby

Tilbage til oversigten

Udfordringen

Udfordringen var en sammenlægning af tre forskellige grupper i hjemmeplejen på Ærø. Projektet var at sammensvejse grupper fra Marstal, Ærøskøbing og Søby til et samarbejdende hele.

Projektet startede i oktober 2014 og blev afsluttet i juni 2015. Leder af projektet var Pia Susanne Nielsen, der var en af to sideordnede ledere af hjemmeplejen under Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune. Da det sideordnede lederskab ikke fungerede, fik Pia til opdrag at samle øens uensartede hjemmepleje under samme paraply.

Opgaven var ikke nem. Da der i Søby herskede en udtalt og også politisk udtalt modvilje mod sammenlægningen med de sydlige grupper  valgte Pia Susanne Nielsen fra starten at involvere Affectum med henblik på at opnå en kultur med inkluderende fællesskab og korpsånd blandt de 45 medarbejdere fra de tre uensartede grupper.

Efter at de kommunalpolitiske uoverenstemmelser var bilagt, og Pia havde fået mandat til at forene de tre udegrupper, som dannede hjemmeplejen, blev der etableret en styregruppe.

Hvor der var tilslutning i styregruppen til Affectums koncept, var der fra starten en del mistillid ude i grupperne. Medarbejderne havde en tilbøjelighed til først at give udtryk for deres holdninger, når de var tilbage i deres hjørner.

Pia, hvis lederskab allerede havde affødt kommunens flotteste trivselsundersøgelser, forstod, at de mange medarbejdere mest af alt var bange for forandring – og at forskellige ”høvdinge” forhindrede den ønskede udvikling. Med hjælp fra Affectum indledte hun forskellige organisatoriske ændringer, der havde til hensigt at få de menige medarbejdere til at blomstre.

I denne proces var det vigtigt, at få implementeret en klar ”vi-følelse”, så der opstod en fælles forståelse for at tage ansvar, for at fordele opgaverne og for at hjælpes ad. Pia ville kort sagt væk fra en daglig situation med medarbejdere som troppede op på kontoret for at besvære sig over hinanden. En anden udfordring var, at sammenlægningen betød, at der pludselig skulle arbejdes med en distance til ledelsen på 14 kilometer.

Målet var kort sagt, at medarbejderne skulle lære at acceptere den daglige udfordring ud fra en tillid, at ledelsen og ikke mindst kollegerne gør dét, der er bedst for organisationen.

Værktøjer

Affectum gik ind i processen med at forene hjemmeplejen på Ærø gennem et forløb, der strakte sig over 9 måneder. Forløbet var leder af ProcesSpecialist Flemming Skov og gennemgik faserne motivation, teoretisk seminar og implementering.

Ud fra de 8 moduler Affectum havde præsenteret, valgte Ærø at arbejde med 4 moduler, nemlig (1) Kulturbæreren, (2) Mønsterbryderen, (3) Holdspilleren og (4) Forebyggeren.

For at understøtte udviklingen af en fælles kultur, satte Affectum i samarbejde med ledelsen indledningsvis medarbejderne sammen på tværs af de geografisk adskilte grupper, hvor de gennem øvelser og gruppearbejde skulle nedbryde skellene i de eksisterende kulturer og få mod til at udforske og indtage den nye kultur, som skal være fælles kultur.

I arbejdet med den overordnede kultur, Kulturbæreren, forstod medarbejderne hurtigt, at Ærø Kommunes kerneværdier – borgernes centrum, arbejdsglæde, kvalitet, udvikling og decentralisering – præcis var som de skulle være.

Med Mønsterbryderen fik medarbejderne dybere indsigt i de styrker forskellige personlighedstyper har på en dynamisk arbejdsplads. Gennem DISK-modellen etableredes fire grundmodeller for selvindsigt. Medarbejdernes og ledernes udarbejdede DISK-profiler blev lagt åbent frem, så man kunne gå rundt få indtryk af andres personlighedssammensætning; ”Nej, er det din!”

De to primære farver var markeret på navneskilte, så alle kunne se, hvilken ”personlighedstype” de var i dialog med. Formålet var gennem bedre samtaler at gøre folk mere rummelige.

”Ja, vi skulle have brudt det der mønster med, at man går ind og dømmer en person uden at have tilstrækkelig kendskab til vedkommende,” hedder det fra Pia Susanne Nielsen, der i høj grad også tog ”bevidsthedsmodellen” til sig; ”Den hænger nu på min opslagstavle.”

”Holdspilleren”-modulet, der har aktiv lytning og samspil som indhold, blev afviklet efter sammenlægningen på den nye adresse i Ærøskøbing, hvilket i høj grad tjente, at de forskellige medarbejdere fandt sammen efter princippet: ”Nu, hvor vi er her, skal vi bare have det til at køre.”

Fælles for de forskellige moduler er, at der efterfølgende blev afsat tid til at evaluere modulet og planlægge, hvordan modstand mod udviklingsforløbet løbende kunne overkommes.

Effekt

Medarbejderne har ifølge Pia Susanne Nielsen fået en dybere forståelse af, hvad organisationen og fællesskabet betyder. Ærø Kommune har fået en samlet udegruppe og fire plejehjem, som samordnes under en ældrechef.

Samordningen betyder eksempelvis, at når der er en i Søby, der er syg, så står der en i en master-gruppe parat til at overtage.

Arbejdet med DISK-profilerne styrkede medarbejdernes evne til at føre samtaler med borgerne, pårørende, elever, fordi de var blevet klædt på med værktøjer til at observere andre mennesker, og tilpasse kommunikationen og forventningsafstemme efter det, de observerede.

Vi skulle bryde et mønster med, at man går ind og dømmer en person uden at have tilstrækkelig kendskab til vedkommende. Især bevidsthedsmodellen hjalp os på vej, og vi er nu et bedre sted.

Dybere forståelse af, hvad organisationen og fællesskabet betyder. Ærø Kommune har fået en samlet udegruppe og fire plejehjem, som samordnes under en ældrechef.

DISK-profilerne styrkede medarbejdernes evne til at føre samtaler med borgerne, pårørende og elever, fordi de var blevet klædt på til at observere og tilpasse deres kommunikation.

Styrket evne til at rumme hinanden og bedre forståelse for værdien af at være forskellige.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top