Plejecenter Solbakken

Tilbage til oversigten

Udfordring
I efteråret 2020 inviterede Claus Mester, leder på Plejecenter Solbakken, sine medarbejdere på et toårigt udviklingsforløb med VækstKULTUR®. Der var flere mål som Claus Mester gerne ville adressere.

Plejecenter Solbakken ville være et plejecenter, der leverer den mest værdige pleje for beboerne og med respekt for deres levede liv. Og de ønskede at tage endnu mere hånd om medarbejdernes trivsel og fremme deres arbejdslyst. Desuden var det vigtigt for ledelsen, at medarbejderne fik en større forståelse for hinandens forskelligheder og styrker til gavn for kerneopgaven.

Solbakkens nye ledelse havde forud for forløbet haft fokus på at skabe ét samlet hus, med afdelinger der arbejder sammen på kryds og tværs af siloer, arbejdsfunktioner mv. Denne nye tankegang ønskede de at forankre i kulturen.

Værktøjer
Solbakken var blandt andet igennem forløbene Forebyggeren og Førstehjælperen. Begge forløb støttede Claus Mester og ledelsen i at opnå målet om at skabe trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne, blandt andet ift. at forebygge stress og ruste medarbejderne til at håndtere svære situationer.

Claus Mester oplever, at værktøjerne i VækstKULTUR® har givet en fælles referenceramme, som de flittigt bruger i dagligdagen til at opretholde trivslen på Solbakken. Fx refererer hans medarbejdere ofte til Bevidsthedsmodellen og værktøjet Dansegulvet: “Lad os lige tage en dans rundt om den her, eller lad os lige huske på, hvordan vi får sammensat det her team, hvilke profiler er der i det her team?”

Med DISK-profilering zoomede Solbakkens medarbejdergruppe ind på egne og kollegers forskelligheder, styrker og svagheder. De fik skabt ny forståelse for styrken i deres forskellige profiler, og hvordan de kan bruge dem til gavn for kerneopgaven.

Det har ifølge Claus Mester givet medarbejderne utroligt meget at være afsted. Det har både skabt en fælles referenceramme og styrket sammenhold og samarbejde: “Jeg synes, at det har hjulpet os med det helt lavpraktiske, at man kommer afsted sammen, hører det samme, er sammen, drøfter problemstillinger, udfordringer og værktøjer sammen på kryds og tværs.”

Effekt
VækstKULTUR® har givet medarbejderne en større ansvarsforståelse. De agerer i højere grad ud fra, at de føler et medejerskab for kulturen. Claus oplever, at medarbejderne har fået en større forståelse for, at de alle er vigtige medspillere i at skabe Solbakkens kultur: “Der er kommet en forståelse for, at kultur ikke er noget, vi har eller arver. Det er noget, vi er. Solbakkens kultur er ikke fast defineret – hver enkelt medarbejder skaber kulturen, når han eller hun går ind ad døren.”

Derudover er medarbejderne blevet mere imødekommende over for hinandens forskelligheder. De formår i højere grad at bruge deres egne og hinandens styrkesider ud fra deres profiler, når de daglige opgaver skal løses. Men der er også skabt bevidsthed om, at de selv kommer med en energi, som de kan bruge til at bidrage til beboernes velvære og hjælpe med at forme deres dage ud fra, hvad de kan og vil.

Som leder oplevede Claus, at det gav ham meget, at han fik lov til også at stå på sidelinjen. Herfra kunne han observere, hvordan forløbet udviklede hans medarbejdere på flere planer, både individuelt og kollektivt. Og at det gjorde noget godt for deres trivsel.

Der er kommet en forståelse for, at kultur ikke er noget, vi har eller arver. Det er noget, vi er. Solbakkens kultur er ikke fast defineret – hver enkelt medarbejder skaber kulturen, når han eller hun går ind ad døren.

Medarbejdertrivslen er steget, og arbejdsglæden er større. Der tages medejerskab for kulturen, fordi medarbejderne har fået bevidsthed om, at de selv er med til at skabe den.

Der er kommet et større fokus på den energi, der bliver taget med ind i plejen, og hvordan den kan bruges aktivt til at give beboerne en værdig pleje.

Forskelligheder og styrker blandt medarbejderne er kommet i fokus og bliver brugt i arbejdet med at løse kerneopgaven.

Fællesskabet er styrket, og medarbejderne bruger de værktøjer, de har lært, til at samarbejde og løse konflikter i dagligdagen.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top