Plejecentret Rønnebærparken

Tilbage til oversigten

Udfordring

I efteråret 2020 deltog Plejecentret Rønnebærparken i et VækstKULTUR®-forløb med Affectum. Leder Anne Stope havde oplevet “snak i krogene” blandt medarbejderne, og det tærede på den gode arbejdskultur. Som leder følte hun ansvar for at gøre noget, men hun havde svært ved at definere, hvad denne “snak” præcist bundede i. Hun ønskede at skabe en mere åben dialog i organisationen og styrke samarbejdet blandt medarbejderne, så der blev overskud til og øget fokus på kerneopgaven.

Værktøjer

Anne Stope og hendes medarbejdere startede i et medarbejderforløb, der var skræddersyet til deres udfordringer og behov. Sammen deltog de i modulerne Kulturbæreren, der satte fokus på hvilke værdier og hvilken kultur, medarbejderne ønskede at være en del af, og Mønsterbryderen, der gav medarbejderne værktøjer til bedre at forstå og acceptere hinandens forskelligheder og styrker.

DISK-værktøjet har især været en øjenåbner for Anne Stope og hendes medarbejdere: ”Det var helt afgørende for os at få lavet DISK-profiler. Profilerne fik os til at forstå, hvor forskellige vi er – og at det handler om at udnytte hinandens forskelligheder. I stedet for at blive irriterede, når vi ikke forstår hinanden, så overvejer vi nu måden, vi taler med hinanden,” siger Anne Stope.

Affectums konsulenters erfaring med at stille de svære, men nødvendige spørgsmål var central for forløbets forløbet. Anne Stope oplevede, at medarbejderne turde åbne op for det, der ellers var svært at tale om i hverdagen. Det strukturerede forløb gjorde, at medarbejderne fik mulighed for at komme væk fra hverdagens udfordringer og få fokus på vigtigheden af, at samarbejdet skal køre, hvis kerneopgaven skal løses.

Effekt

VækstKULTUR® har haft en positiv effekt på arbejdskulturen i Rønnebærparken, og det de har lært, bliver brugt i hverdagen. Forløbet har styrket både samarbejdet og kommunikationen blandt Anne Stope og hendes medarbejdere og medarbejderne imellem.

Det er kommet en langt større accept og respekt for hinandens forskelligheder sammenlignet med før, mener Anne Stope: ”Vi har allerede nu – efter de to første moduler – styrket samarbejdet. Vi både accepterer og respekterer hinandens forskelligheder. Hvor vi før i tiden kunne hænge hinandens forskelligheder ud, går vi nu i dybden for at forstå forskellene og acceptere dem”.

Den positive effekt af forløbet kan også ses på fraværet og arbejdsglæden blandt medarbejderne:

”Siden vi startede med Affectum, har vi ikke været plaget af fravær. Vores fravær er stort set nul. Alle møder glade og friske op. Vi er gået fra en god arbejdskultur til en bedre arbejdskultur, hvor der er fokus på arbejdsglæde og glæden ved at være sammen,” fortæller Anne Stope.

Der er kommet en langt større accept og respekt for hinandens forskelligheder sammenlignet med før

Arbejdskulturen er styrket, og arbejdsglæden er øget. Det ses især på et faldende fravær, der stort set er nul

Kommunikationen og samarbejdet er blevet forbedret. Medarbejderne tør være mere kritiske og er åbne for svære samtaler

Anne Stope oplever sig selv som en bedre og mere opmærksom leder. Hun er bedre til at spotte forskellene i organisationen og tilpasse, hvordan hun taler med og leder de enkelte medarbejdere ud fra deres individuelle behov

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top