Aabybro Plejehjem

Tilbage til oversigten

Større samhørighed og villighed til at hjælpe

Udfordring
Da forstander Gitte Olenius i 2019 bookede et grundforløb i VækstKULTUR® hos Affectum, var der flere ting, hun ønskede hjælp til. Hun blev ansat på Aabybro Plejehjem i 2018, og selvom det var et godt hus, hun skulle lede, var det også tydeligt, at kulturen bar præg af de lederskift, der havde været. Det kunne bl.a. ses på den måde, medarbejderne generelt holdt sig i deres tryghedszoner, og det overskyggede fokus på kerneopgaven.

Huset er opdelt i en øst- og vestfløj, og der opstod generelt modvilje og utryghed hos medarbejderne, når de skulle krydse midtergangen: “Er det nu mig, der skal flyttes igen,” blev der spurgt. Gitte ønskede at samle huset og skabe større samhørighed i organisationen: “Jeg så nogle fagligt dygtige mennesker, men jeg manglende samhørigheden.”

Gitte ønskede også at få husets værdier mere frem i lyset, både Danske Diakonhjems og deres egne, styrke kommunikationen og skabe en kultur, hvor anerkendelse var i fokus.

Værktøjer
Et af de værktøjer, der har hjulpet Aabybro Plejehjem, er ‘Appreciative Inquiry’. Det er en metode, hvor positive historiefortællinger bruges til at fremhæve det, der går godt i organisationen. Metoden er blevet implementeret i deres hverdag, fortæller Gitte: “Når dem, der går hjem klokken 13, og dem, der skal blive til klokken 15, overlapper, bruger vi 5 minutter på at overlevere til hinanden. Der har vi indført, at vi fortæller en god historie fra dagen. Det giver noget ekstra, dels at gå hjem på og dels at fortsætte på for dem, der skal blive.”

Derudover fremhæver Gitte modulet Mønsterbryderen, hvor de ved hjælp fra DISK-værktøjet fik skabt en større forståelse for hinanden og dermed mulighed for at udnytte hinandens individuelle styrker. Det har også sat positive aftryk i deres kommunikation: “Man er blevet meget bedre til at sige: Jamen hov, hvorfor sagde du lige sådan der, eller er der noget, jeg kan hjælpe dig med, hvorfor blev du ked af det der, hvor man måske før bare tænkte, nå hun er bare sur.”

I modulet Kommunikatøren arbejdede de med metoden ‘Ikke-voldelig kommunikation, ‘Dansegulvet’ og ‘Girafsprog’, og det hjalp dem med konflikthåndtering samt at fokusere på de positive hensigter i deres dialog.

Effekt
Igennem VækstKULTUR® er det lykkes at skabe et samlet hus. Medarbejderne bevæger sig nu på eget initiativ over midtergangen, hvis der er brug for hjælp på den anden fløj.

Der er altså kommet større fokus på kerneopgaven frem for egne behov: “Det finder de selv ud af nu. De ser selv på dagsplanen og er rigtig gode til midt på formiddagen lige at ringe eller gå over til hinanden og høre: Har I brug for hjælp, for vi er ved at være færdige?”

Kommunikationen er blevet mere direkte. Tidligere gik medarbejderne typisk til Gitte, hvis der var et problem. Nu går de direkte til hinanden og tager samtalen. ”Hvis jeg spørger, om jeg skal gå med, siger de ’nej, det skal jeg nok selv gøre’. Det er blevet så godt.”

Medarbejderne har desuden fået en større bevidsthed om, hvor vigtigt det er at anerkende og acceptere hinanden, både for deres faglighed og personlighed. Det er blevet nemmere for dem at mødes i konstruktiv dialog. Det skyldes, at de lettere kan se bagom det, der bliver sagt, og fokusere på den positive hensigt.

Gitte mener, at det skræddersyede forløb adskiller Affectum fra andre konsulenthuse. Hun fremhæver arbejdet før selve forløbet, hvor der bliver kigget grundigt på organisation, arbejdsgange, teamstruktur mv., og at målsætningen bliver skrevet ned og sendt til hende inden start: “Der ikke er nogen tvivl om, hvad man arbejder hen imod”.

Det var også noget særligt, at det var den samme konsulent, der underviste gennem hele forløbet: “Det er lidt unikt, at der gennem 7 moduler ikke er noget slinger i valsen med en ny underviser. Det har været rigtig godt, at han har været med fra start.”

Der er skabt større samhørighed, og det har styrket samarbejdet og fokus på kerneopgaven. Medarbejderne træder nu på eget initiativ til, når der er brug for hjælp i andre dele af huset.

Kommunikationen er blevet styrket og medarbejderne er blevet mere selvstændige. De løser konflikter på egen hånd og tager de nødvendige samtaler med hinanden.

Medarbejderne er blevet bedre til at anerkende hinanden og fokusere på de positive hensigter i kommunikationen.

De har indført et nyt tiltag, hvor de ved vagtskifte fokuserer på positiv historiefortælling, der har til hensigt at gøre arbejdsdagene bedre for hinanden.

Nye medarbejdere, der starter, er hurtigt med på vognen, også selvom de ikke har deltaget i VækstKULTUR®. Det vidner om, at huset har fået implementeret det, de har lært igennem deres forløb, og at deres værdier er blevet stærkere og mere tydelige.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top