Produkter

Affectum har en lang række produkter, der alle styrker trivsel, effektivitet og overskud. Alt fra grundforløb, videregående uddannelser,  der bygger videre på grundlæggende læring, uddannelser, sparringsforløb og coaching til ledere og optimering af trivsel- og arbejdsmiljø. 

Grundforløb

Vores grundforløb tager udgangspunkt i organisationens nuværende situation og arbejder med kommunikation, udvikling ledelse, team, udsyn og refleksion.

Videregående uddannelser

De videregående forløb løfter organisationen yderligere – med afsæt i grundforløbet – fordi organisationen står et mere reflekteret sted: Det skaber udvikling og stærkere kultur.

VækstLEDELSE

Få styr på dit ledelsesgrundlag og hvilke værdier, der er afgørende for dig, når du bygger dit team eller din organisation: Det skaber ledelse, der giver tilfredse medarbejdere og stærk organisation.

Stresshåndtering

Stress kan være altødelæggende. Det er både en psykisk og fysisk tilstand, og det er afgørende at få hjælp. Uanset om du er leder eller medarbejder, kan vi hjælpe dig.

Trivsel & arbejdsmiljø

Trivsel og et sundt arbejdsmiljø hænger tæt sammen. Vores trivselsanalyse stiller skarpt på hverdagen i organisationen og giver et bud på, hvordan trivslen er.

Den professionelle planlægger

Planlægning er afgørende i sundheds- og omsorgssektoren. Forløbet lærer dig, hvordan du skaber en velfungerende vagtplan i krydsfeltet mellem andres ønsker og løsningen af kerneopgaven.

Den professionelle praktikvejleder

Forløbet gør dig til en praktikvejleder, der er en hjørnesten i dine praktikanters udvikling. Du udvikler dig selv og får værktøjer, der sikrer, at dine praktikanter får udbytterige praktikophold.

Den professionelle TRIO

En professionel TRIO bygger bro mellem faglighed, arbejdsmiljø og ledelse og understøtter samarbejdet om kerneopgaven. Vores forløb styrker professionalismen og sammenhængskraften.
Scroll to Top