Verdensmål 4

Mål 4: Kvalitetsuddannelse – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Hos Affectum ønsker vi at hjælpe med at opfylde FN verdensmål for bæredygtig udvikling. Dette gør vi blandt andet ved at arbejde med det 4. verdensmål om kvalitetsuddannelse. Vores mål er at sikre, at vores kunder får muligheden for at modtage livslang læring gennem kvalitetsuddannelse og kompetenceudvikling i samarbejde med os. Dette gør vi blandt andet gennem vores arbejdsmiljørådgivning, hvor vi tilbyder vores kunder professionel rådgivning og kompetenceudvikling inden for det psykosociale område. Vi tilbyder ekstern rådgivning på konkrete problematikker, og bidrager derigennem med den læring, som den pågældende virksomhed har brug for. Vi dækker alle niveauer i virksomheden, lige fra medarbejdere og ledere til organisationen som helhed. Vi kæmper for, at alles ret til livslang læring kan imødekommes, så vi fortsat kan være et land i udvikling. Vi er overbevist om, at den rådgivning som vi laver i organisationerne rundt i Danmark, er med til at øge den sociale bæredygtighed, og at vores kunder dermed får overskuddet til at strukturere en mere grøn udvikling, med fokus på andet end den daglige drift.

Som en del af vores engagement i livslang læring tilbyder vi undervisning i vækstKULTUR samt udbyder vi akademiforløb i Kommunikation og personlig udvikling. Her har vi valgt konkret at fokusere på medarbejdere i sundheds- og omsorgssektoren, fordi vi tror på, at livslang læring er vigtig for at opbygge en sund og velfungerende sektor. Vores undervisning er designet til at give deltagerne de færdigheder og værktøjer, de har brug for, for at kunne bidrage positivt til dem selv og deres arbejdsplads. Som en ekstra indsats hjælper vi vores kunder med at søge fondsmidler, for at hjælpe så mange som muligt med at modtage livslang læring via den undervisning, som vi leverer. Det er vigtigt for os at modarbejde økonomiske barrierer, så ansatte har lige adgang og lige muligheder for at opnå kvalitetsuddannelse og livslang læring, uanfægtet af uddannelsesniveau og social baggrund.

Da vi arbejder med sektorer, hvor mængden af mennesker, som ikke har dansk som deres modersmål er relativ høj, har vi ligeledes et ansvar med henblik på at agere inkluderende, og være forstående over for den eventuelle sprogbarriere. Dette gør vi blandt andet ved at være behjælpelige med oversættelser, samt informere om mulighederne for at få en gratis tolk.

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Mosegaard Rasmussen

Bæredygtighedsansvarlig

Scroll to Top